Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Barn utnyttes til prostitusjon, vinningskriminalitet og narkotikasalg. Noen barn tvinges til å være vaskehjelper og barnevakter under slavelignende forhold. Dette skjer midt iblant oss.

Rapporten «De sa du må» er skrevet av forskerne Hilde Lidén fra Institutt for samfunnsforskning og Cathrine Holst Salvesen, på oppdrag fra Redd Barna. Samtidig med at Redd Barna lanserer rapporten så er Dagbladet i gang med å rulle ut sin spesialserie om «skyggebarna»; om barna som lever midt iblant oss, og som utnyttes til prostitusjon og narkosalg, eller som tvinges til å jobbe som vaskehjelp og barnevakt i norske hjem.

Se Dagbladets spesialserie om "skyggebarna" her. 

Last ned rapporten «De sa du må» her.

Regjeringen må handle nå

Både i Dagbladets materiale og i rapporten finnes det flere eksempler på barn som forsøker å melde fra, men som likevel ikke slipper unna de kriminelle bakmennene. I enkelte saker har barn blitt plassert på hemmelig adresse, men selv der har de ikke vært trygge. I andre saker får ikke barna hjelp i det hele tatt.

- Barn har et særlig vern mot utnytting. Disse barna påføres både fysiske og psykiske skader, og deres mentale utvikling blir forstyrret. Det haster med å fange opp de sårbare barna nå, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Norge har ikke hatt noen handlingsplan mot menneskehandel siden 2014. Redd Barna krever at regjeringen kommer med en plan med konkrete tiltak for barn som utnyttes i menneskehandel nå.

Redd Barna krever nå at regjeringen får på plass en plan med konkrete tiltak for barna. Siden den forrige handlingsplanen mot menneskehandel gikk ut i 2014, så har Norge stått uten en plan for de barna som utsettes for dette.

- I dag skyver statsrådene ansvaret for barna som utnyttes i menneskehandel over på hverandre. Det haster å samle hovedansvaret hos en minister, sier Skybak.

Også Europarådet etterlyser at Norge oppretter et bedre system for barn som er ofre for menneskehandel. Det finnes få norske studier om barn som er ofre for menneskehandel i Norge. Bare de to siste åra er 139 barn registrert som antatte ofre for menneskehandel. Men bak dette tallet kan det skjule seg store mørketall.

Les også:

Dagbladets sak om rapporten «De sa du må»:
Ny rapport: Barn utsettes for grufulle overgrep i Norge, og vi evner ikke å beskytte dem. Slik skaper vi nye kriminelle.

Redd Barna utfordrer justisminister Anders Anundsen til å ta ansvar for barna som utsettes for menneskehandel i Norge:
Redd Barna: - Justisministeren må gripe inn. Etterlyser tiltak fra regjeringen.