Foto: Frida Marie Grande/Redd Barna
(f.v) Anika, Glorija og Hibaq, tre av BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken har gitt innspill til den nye barnevernloven, og deltok på høringen idag.

Redd Barna har møtt tre av Proffene som har gitt innspill til barnevernloven for å høre hva de tenker om det nye lovforslaget.

Foto: Frida Marie Grande/Redd Barna
Glorija synes det er flott at barnevernloven kan bli en rettighetslov, og at barnevernet må høre på barna.

Redd Barna er svært glade for at regjeringen rett før valget fikk inn for å rettighetsfeste barnevernloven. Regjeringen foreslo flere endringer i barnevernloven. Endringene skal styrke barneperspektivet i loven og bidra til å forbedre saksbehandlingen i barnevernet. BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken er glade for alle endringene som er foreslått.

 - Det er veldig bra at det blir en rettighetslov for barn. Barn får nå rett til å si ja til hjelp. Nå kan foreldrene si nei til hjelpetiltak, og da kan ikke barnevernet gjøre noe. Det går på bekostning av mange barn og familier, sier Glorija.

- Dette betyr at flere vil få bedre hjelp. I dag er det mange barn som ikke vet hvilke hjelpetiltak barnevernet setter inn. Det er ganske alvorlig fordi barnet må få lov til å være med å velge hvilke hjelpetiltak familien skal ha, sier Anika (19).

Må høre på barna

BarnevernsProffene er opptatt av at barnevernet nå må høre på barna, for å vurdere hva som er til det beste for dem. 

Foto: Frida Marie Grande/Redd Barna
Anika sier at slik det er nå så trenger ikke barnevernet engang ha snakket med barnet før de tar en avgjørelse. Med de nye lovbestemmelsene så må barnevernet samarbeide med barna.

- Barnets beste blir brukt mye som grunnlag for det barnevernet gjør. Slik det har vært, så har du ikke måttet vite barnets egne synspunkter for å bestemme hva som er barnets beste. Nå skal de høre på barnet. Det betyr ikke at vi skal bestemme alt, men at barnevernet må vite hva barnet mener, sier Glorija.

- Det har så mye å si. Nå trenger ikke barnevernet engang ha snakket med barnet før de tar en avgjørelse. Det kan for eksempel være at de bestemmer at det ikke er bra for deg å ha kontakt med søsken eller at du får se dem mye sjeldnere enn du vil. Men med lovendringene må de det, sier Anika.

-  Før avgjørelser blir tatt og ting blir avgjort, må man vite hva barnet selv mener. Barnevernet kan ikke fortsett å ta avgjørelser over hodet på barn. Nå må de få dette barnesynet med barn som nærmeste samarbeidspartner inn i praksis. Vi vet at barnevernet vil dette nettopp fordi de vil god og nyttig hjelp til barn og unge, sier Glorija.

Kjærlighet inn i loven

BarnevernsProffene er svært fornøyde for at deres forslag om at barn i barnevernet skal bli møtt med kjærlighet er tatt med i formålsparagrafen i barnevernloven.

Foto: Frida Marie Grande/Redd Barna
Hibaq mener at Stortinget må vedta endringene, fordi dette skal bli en lov som beskytter barna og er til for barna.

- Det er helt sykt bra, sier Hibaq (18).

- Det sier noe om hvordan barnevernet skal jobbe. Så mange barn har bedt om å bli møtt med varme. Det er helt nydelig at barnevernet nå skal møte barn med kjærlighet, sier Glorija.

- Det vil konkret bety masse for barna som skal oppleve å bli møtt med kjærlighet. Det er noe av det viktigste for at barnevernet skal gjøre en god jobb fordi det skaper trygghet til å fortelle, sier Anika.

I dag var det høring på forslagene i Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). Om ca. en måned skal Stortinget stemme over de nye lovbestemmelsene.

Håper Stortinget vedtar loven

- Dette skal bli en lov som beskytter barnet og er til for barnet. Da er det dumt hvis Stortinget ikke vedtar den, sier Hibaq.

- Så lenge det blir en rettighetslov, så blir det bedre for barn. Det er ikke noen grunn til å si nei til det, hvis dere ønsker at barn skal få god hjelp, sier Anika.

Proffene synes det er veldig bra at barn nå får rett til tjenester og tiltak.
- Dette er klokt, tenker vi. Men vi ber om at det kommer tydeligere fram i loven, hva barnets rett til tjenester betyr.

Også Redd Barna håper at Stortinget går inn for å gjøre barnevernloven til en rettighetslov.
- Vi har gjennom mange år jobbet for å styrke barns rettigheter i møte med barnevernet. Gjennom å gjøre barnevernloven til en rettighetslov, tar vi barna på alvor som hovedpersoner i sitt eget liv, som etter loven har krav på omsorg og beskyttelse, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.