STOPP
KRIG
MOT BARN

JEG KREVER AT VERDENS LEDERE MÅ GJØRE MER FOR Å BESKYTTE BARN I KRIG

JEG VIL STOPPE KRIG MOT BARN

* indicates required

Tusen takk,

Takk for at du kjemper for en bedre verden for barn.

Sammen kan vi påvirke regjeringer, inkludert vår egen, til å nå dette målet. 

Du kan hjelpe kampanjen og gjøre den enda sterkere. Del på sosiale medier.

Barn i krigsområder lemlestes og drepes, rekrutteres som barnesoldater og utsettes for seksuell vold.
Slik skal det ikke være. Bli med og stans krig mot barn.

17 593

Så langt har 17 593 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 25 000?

DETTE MÅ GJØRES!

Redd Barna ber alle verdens ledere om å beskytte barn fra konfliktenes grusomheter. De må stille krigsforbrytere for retten, følge dagens regelverk og hjelpe med å gjenoppbygge ødelagte barndommer. 

  • Forhindre at barn blir utsatt for fare
  • Overholde internasjonale lover og standarder
  • Sikre at krigsforbrytere stilles til ansvar
  • Gi barna fremtiden tilbake ved bedre beskyttelse og psykisk helsehjelp

Krig er blitt mer brutal for barn

1 av 6 barn i verden bor i et konfliktområde. Det slår Redd Barnas rapport «The War on Children» fast. Rapporten er basert på ny forskning fra Institutt for fredsforskning (PRIO) og Redd Barna. Siden 1990-tallet har antall barn som lever i konfliktsoner økt fra 200 millioner til 357 millioner.

SPILL AV
SPILL AV

Barn er taktiske mål i krigføringen

Krig mot barn-rapporten viser at barn brukes mer kynisk i konflikt, som lokkemat, skjold og informanter, og at barn brukes som taktiske mål i krigføring ved å utsettes for sterke overgrep som skal sette frykt i befolkningen. Flere steder blir barn tvunget til å være bombebærere. Skoler og sykehus er stadig oftere bombemål.

Flere barn blir
drept og lemlestet

De siste årene er antall barn som er skadd og lem­lestet i krig tredoblet. Dette er en dramatisk økning. Disse tallene er registrert og verifisert av FN, og utgjør kun toppen av isfjellet. Barn er fanget i skuddlinjen, og vi ser en økning i bruk av eksplosive våpen i tettbegygde strøk, droner og andre brutale våpen.

❛❛Jeg føler at jeg har mistet barn­dommen min. Det jeg har opplevd preger meg hver eneste dag. Bildene i hodet forsvinner ikke.❜❜

Kabala, 17 år fra DR Kongo


Kabala mistet foreldrene sine i ung alder. Da konflikten brøt ut ble han rekruttert til en lokal væpnet gruppe. Han ble lovet god lønn, noe han trengte for å betale for sin egen skolegang. Påvirket av dop og alkohol ble Kabala sendt til frontlinjen med beskjed om at han var uovervinnelig.

BARNESOLDATER

I løpet av de siste ti årene har titusenvis av gutter og jenter blitt rekruttert inn i både regjeringsstyrker og opprørsgrupper. De blir utnyttet som barnesoldater, løpegutter, bærere og tjenere. Ifølge FN rapportene ble minst 49.640 gutter og jenter rekruttert fra 2005-2016. De yngste er kun åtte år, og mange tvinges til å begå grusomme handlinger som drap og overgrep.

Vi må handle nå

De som kriger bryter oftere internasjonal rett og begår grusomme krigs­handlinger mot barn. Vi ser at krigene varer lenger og skjer oftere i byer der folk bor. Kartleggingen avdekker også store rapporteringshull når det gjelder barn som blir rammet av krig og konflikt. Det trengs langt bedre overvåkings- og rapporteringsmekanismer enn hva som finnes i dag. 

- Å lese om forbrytelsene barn utsettes for i konflikt, er som de verst tenkelige skrekkhistorier. Det er uholdbart og helt uakseptabelt å ikke reagere på de forbrytelsene man ser mot barn. Med denne kunnskapen må verdenslederne handle nå. Det er på tide å stanse krigen mot barn!

Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna

HER ER DET VERST
Å VÆRE BARN

De tre farligste konfliktlandene for barn i 2016 var Syria, Afghanistan og Somalia.

Landene er rangert etter ni indikatorer, blant annet risiko for å bo i konfliktsoner, antall barn som bortføres eller drepes og lemlestes, samt risikoen for å bli nektet nødhjelp.

 

❛❛Jeg ble jeg voldtatt av tre soldater. De holdt på i over to timer før jeg besvimte.❜❜

Shadibabiran 16 år fra Myanmar

Shadibabiran måtte flykte fra Myanmar til Bangladesh da det myanmarske militæret angrep landsbyen hennes i fjor. Moren ble skutt i ankelen og soldatene slo og sparket henne før hun ble voldtatt.

BARN UTSETTES FOR
OVERGREP
I 1 AV 3 KONFLIKTER

Voldtekt og seksuelle overgrep er kraftig underrapport i krig på grunn av stigmatisering. Seksuelle overgrep er en krigstaktikk på alle kontinenter. Seksuell vold er grusomt og svært skadelig både psykisk, fysisk og sosialt.

Midtøsten-konflikter rammer størst andel barn

Asia er verdensregionen med det høyeste antall barn som lever i konfliktområder, men risikoen for at et barn vokser opp i konflikt er høyest i Midtøsten.

To av fem barn i Midtøsten lever i en konfliktsone. Det betyr at barna bor innenfor en radius av fem norske mil fra pågående konflikthendelser. Tallet omfatter ikke de 28 millioner barn som er på flukt som følge av konflikt i sine hjemland.

❛❛Skolen min ble bombet. Etter det så jeg verken skolen eller vennene mine igjen. Jeg savner dem masse.❜❜

Basma 8 år fra Syria


Basma har vært på flukt en stor del av livet. Hun har måttet bytte skole mange ganger fordi skoler stadig blir bombet. En gang ble over 20 barn drept i et av angrepene.

SKOLER OG SYKEHUS ER BOMBEMÅL

Angrep på skoler og sykehus er i ferd med å bli vanlig i dagens krigføring. Barn som går på skolen eller trenger medisinsk hjelp er sårbare ofre for bomber og angrep. Slike institusjoner burde vært beskyttet som fredssoner. Tallene viser en dobling på ti år, likevel frykter man at tallene i realiteten er langt høyere i dag.

❛❛Jeg hadde gode karakterer før jeg begynte å jobbe for et år siden, men nå er de ikke gode lenger.❜❜

Tareq, 14 år fra Gaza

Til tross for sin unge alder har Tareq allerede opplevd tre konflikter. En rakett traff hjemmet hans under den siste konflikten. Heldigvis hadde familien hans evakuert før det skjedde, men de mistet alle sine eiendeler.  Onkelen og tanten og søskenbarna var ikke like heldige. De hadde gått i dekning på en skole som ble bombet av det israelske militæret. Ingen av dem overlevde.

NEKTES LIVSVIKTIG HUMANITÆR HJELP

Bare siden 2010 har tilfeller hvor mennesker blir nektet livsviktig humanitær hjelp, som mat, vann og medisiner, steget med mer enn 1500 prosent. De som gir slik hjelp er også i økende grad utsatt for angrep.

❛❛Jeg ble tatt til fange da jeg var 13. De bandt moren min til et tre før de skjøt henne.❜❜

Halima, 16 år fra Nigeria

Halima ble truet med pistol til å gifte seg med en ukjent mann. Etter vielsen ble hun holdt isolert og innestengt. Da hun var åtte måneder på vei med babyen, forsto hun at mannen var blitt drept av militæret.

Mange barn kommer aldri hjem

Bortføring av barn skjer på mange måter, de tvinges til å verve seg, være soldatenes tjenere eller sexslaver.

Mange blir kidnappet for løsepenger eller hevn. FNs rapporter viser at minst 14.327 barn ble bortført mellom 2005-2016.

Vi gir oss ikke før vi har vunnet

Denne rapporten viser at det blir begått forferdelige krigsforbrytelser mot barn. De som begår forbrytelsene blir ikke straffeforfulgt. Men det trenger ikke være slik. Samler vi våre krefter er alt mulig. Jo flere stemmer vi får med oss, jo mer legitimitet har vi for å fremme disse kravene og mulighet til å påvirke de krigende partene. Vi vil bruke enhver anledning til å ansvarliggjøre verdensledere og de krigende parter. Bli med og stans krigen mot barn!

Signér opprop

Vis

Signér opprop

Krev at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.

Støtt oss

Vis

Støtt oss

Støtt vårt arbeid for barn som rammes av krig.

SMS: send BIDRA til 2230 (200kr)
Eller Vipps ditt bidrag til 2230.

UTFORSK MER

Ved å kombinere detaljerte data om konflikthendelser og befolkningsdata, anslår PRIO at ett av seks barn levde i en konfliktsone i 2016. Halvparten av disse levde i områder med høy konfliktintensitet. Dette kartet viser andel barn som lever i konflikt fra 1990 til 2016.


Trykk på knappen for konflikthendelser for å se hvor de dødelige angrepene har funnet sted. Ved å trykke på knappen for høyt konfliktnivå, så får man bare opp de landene der det er 1000 eller flere drepte per år som følge av konflikt. Terrorhendelser som er utført av en gruppe kategoriseres også som konflikthendelser.

 

 

Navnene på barna er endret for deres egen sikkerhet