STOPP
KRIG
MOT BARN

Antall alvorlige overgrep mot barn i konfliktområder har aldri vært høyere siden FN begynte å dokumentere dem i 2005.

Stater må følge regler i krig, krigsforbrytere må straffeforfølges, og det må gis mer penger til å beskytte barn i krig og konflikt.


Tusen takk,

27 819

Så langt har 27 819 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 40 000?

Krig har blitt verre for barn

En av seks barn bor i konfliktområder og det er flere enn på noe tidspunkt de siste tjue årene. En av grunnene til at flere barn nå bor i konfliktområder, er at dagens konflikter varer lenger, og foregår i større grad i områder der mennesker bor og oppholder seg.

Vi ser at barn i økende grad lider som følge av konflikt. Antallet verifiserte tilfeller av barn som har blitt utsatt for grove forbrytelser, er nær tredoblet. De reelle tallene er trolig enda høyere. Internasjonale normer og regler blir ikke fulgt, og det skjer i stadig større grad.

Les Redd Barnas nye rapport >, som viser at FN har aldri før registrert så mange tilfeller av grove forbrytelser mot barn i konfliktområder. Det siste tiåret har minst 25 barn i snitt blitt skadet eller drept i krig og konflikt hver eneste dag. 

Det er derfor det er så viktig å heve stemmen. Bli med, signer kravene!

Stans grove forbrytelser mot barn

FNs sikkerhetsråd har definert seks kategorier av grove forbrytelser som begås mot barn i krig. Det er blandt annet disse forbrytelsene vi må kreve stanset.

1. Seksuell vold og voldtekt av barn.

2. Drap og lemlestelse av barn.

3. Rekrutering av barnesoldater.

4. Bortføring av barn.

5. Angrep på skoler og sykehus.

6. Hindring av tilgang til humanitær hjelp.  

Din støtte er viktig fordi:

Ved å signere dette oppropet er du en del av en globale bevegelse som kjemper for at:

  • Barn beskyttes mot seksuelle overgrep i krig.
  • At krigsforbrytere som begår overgrep blir straffet.
  • Norge og andre land øker sin innsats og penger for å beskytte barn i krig og konflikt.
  • Og øker finansiering til å behandle barn som er ofre for seksuelle overgrep i humanitære kriser.

 

Disse kravene er lansert i vår «stopp krig mot barn»-rapport og går til regjeringer og andre innflytelsesrike aktører for å sikre at barn er beskyttet i krig og konflikt. Kravene er blandt annet å få land til å signere en erklæring om trygge skoler til å innføre felles standard 18-årsgrense for militærrekruttering, unngå bruk av eksplosive våpen i tettbebygde områder og stoppe våpensalg til de som begår krigsforbrytelser. 

Din underskrift støtter også kravet om en uavhengig enhet til å undersøke og analysere grove forbrytelser mot barn i krig og konflikt.

Denne kampanjen er lansert i flere land. I Norge stiller vi også konkrete krav til norske myndigheter og storting. Se oversikten over disse kravene og kampanjen på denne siden.