STOPP
KRIG
MOT BARN

Det er uakseptabelt! - at barn hver dag blir utsatt for grove forbrytelser i krig og konflikt. Sammen må vi få politikerne til å våkne. Hvis vi er mange nok, må verdens ledere handle.

Jeg krever at stater må følge regler i krig, straffeforfølge krigsforbrytere og gi mer penger til å beskytte barn i krig og konflikt.


Tusen takk,

18 874

Så langt har 18 874 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 25 000?

Situasjonen er kritisk

Nesten en av fem barn bor i konfliktområder og det er flere enn på noe tidspunkt de siste tjue årene. En av grunnene til at flere barn nå bor i konfliktområder, er at dagens konflikter varer lenger, og foregår i større grad i områder der mennesker bor og oppholder seg.

Redd Barnas nye rapport “Stopp krig mot barn”, viser at barn i økende grad lider som følge av konflikt. Antallet verifiserte tilfeller av barn som har blitt utsatt for grove forbrytelser, er nær tredoblet. De reelle tallene er trolig enda høyere. Internasjonale normer og regler blir ikke fulgt, og det skjer i stadig større grad. Det er derfor det er så viktig å heve stemmen. Bli med å gi din stemme til kravene!

Grove forbrytelser mot barn

FNs sikkerhetsråd har definert seks kategorier av grove forbrytelser som begås mot barn i krig. Det er blandt annet disse forbrytelsene vi må kreve stanset.

1. Seksuell vold og voldtekt av barn.

2. Drap og lemlestelse av barn

3. Rekrutering av barnesoldater

4. Bortføring av barn

5. Angrep på skoler og sykehus

6. Hindring av tilgang til humanitær hjelp. 

Din støtte er viktig ford:

Når du signerer denne kampanjen stiller du deg bak krav om at stater må følge regler i krig, straffeforfølge krigsforbrytere og gi mer penger til å beskytte barn i krig og konflikt.

Disse kravene er lansert i vår «stopp krig mot barn»-rapport og går til regjeringer og andre innflytelsesrike aktører for å sikre at barn er beskyttet i krig og konflikt. Kravene spenner fra å signere en erklæring om trygge skoler til å innføre felles standard 18-årsgrense for militærrekruttering, unngå bruk av eksplosive våpen i tettbebygde områder og stoppe våpensalg til de som begår krigsforbrytelser. 

Du støtter også kravet om en uavhengig enhet til å undersøke og analysere grove forbrytelser mot barn i krig og konflikt.

Denne kampanjen er lansert i flere land. I Norge stiller vi også konkrete krav til norske myndigheter og storting. Se oversikten over disse kravene og kampanjen på denne siden.