STOPP
KRIG
MOT BARN

Hver dag blir barn utsatt for grove forbrytelser, inkludert seksuelle overgrep i krig og konflikt.
Sammen må vi kreve at barn blir beskyttet.
 Vi må få politikerne til å våkne. Hvis vi er mange nok, må verdens ledere handle.

Jeg krever at stater må følge regler i krig, straffeforfølge krigsforbrytere og gi mer penger til å beskytte barn i krig og konflikt.


Tusen takk,

27 476

Så langt har 27 476 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 25 000?

Situasjonen er kritisk

Nesten en av fem barn bor i konfliktområder og det er flere enn på noe tidspunkt de siste tjue årene. En av grunnene til at flere barn nå bor i konfliktområder, er at dagens konflikter varer lenger, og foregår i større grad i områder der mennesker bor og oppholder seg.

Redd Barnas nye rapport “Stopp krig mot barn”, viser at barn i økende grad lider som følge av konflikt. Antallet verifiserte tilfeller av barn som har blitt utsatt for grove forbrytelser, er nær tredoblet. De reelle tallene er trolig enda høyere. Internasjonale normer og regler blir ikke fulgt, og det skjer i stadig større grad. Det er derfor det er så viktig å heve stemmen. Bli med å gi din stemme til kravene!

Grove forbrytelser mot barn

FNs sikkerhetsråd har definert seks kategorier av grove forbrytelser som begås mot barn i krig. Det er blandt annet disse forbrytelsene vi må kreve stanset.

1. Seksuell vold og voldtekt av barn.

I mange væpnede konflikter utgjør barn flertallet av de som blir utsatt for seksuell vold. I enkelte konfliktområder er over 80% av de som opplever seksuelle overgrep barn. I følge FN har antall grove forbrytelser mot barn i krig nesten tredoblet seg siden 2010. Men likevel går kun 0,1 prosent av den humanitære innsatsen til å forebygge og behandle barn som er ofre for seksuelle overgrep.
 

2. Drap og lemlestelse av barn.

3. Rekrutering av barnesoldater.

4. Bortføring av barn.

5. Angrep på skoler og sykehus.

6. Hindring av tilgang til humanitær hjelp. 

Din støtte er viktig fordi:

Ved å signere dette oppropet er du en del av en globale bevegelse som kjemper for at:

  • barn får den beskyttelsen de har krav på mot seksuelle overgrep i krig.
  • At krigsforbrytere som begår overgrep blir straffet.
  • Norge og andre land øker sin innsats og penger for å beskytte barn i krig og konflikt.
  • Og øker finansiering til å behandle barn som er ofre for seksuelle overgrep i humanitære kriser.

 

Disse kravene er lansert i vår «stopp krig mot barn»-rapport og går til regjeringer og andre innflytelsesrike aktører for å sikre at barn er beskyttet i krig og konflikt. Kravene spenner fra å signere en erklæring om trygge skoler til å innføre felles standard 18-årsgrense for militærrekruttering, unngå bruk av eksplosive våpen i tettbebygde områder og stoppe våpensalg til de som begår krigsforbrytelser. 

Du støtter også kravet om en uavhengig enhet til å undersøke og analysere grove forbrytelser mot barn i krig og konflikt.

Denne kampanjen er lansert i flere land. I Norge stiller vi også konkrete krav til norske myndigheter og storting. Se oversikten over disse kravene og kampanjen på denne siden.