Bli Redd Barna-fadder

Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500.
Sikker betaling

Som fadder forandrer du barns liv – hver dag!

Som Redd Barna-fadder blir du en viktig del av livet til mange barn. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Du bidrar til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre- og utvikle samfunnet de lever i.

Utdanning redder liv

Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Når du er fadder i Redd Barna gir du barn som Bandu, Nzele og Ahadi utdanning.

Alle barn har rett til liv og helse

Hvert år dør 6,9 millioner barn av fødselskomplikasjoner og sykdommer som malaria, lungebetennelse og diaré som lett kunne vært forhindret. Derfor jobber Redd Barna for å utdanne flere kvalifiserte helsearbeidere og et helsevesen som er tilgjengelig for alle.

Pengene når frem

Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen - Trygghet for ditt bidrag

Redd Barna er medlem av Innsamlingskontrollen. Slik bruker Redd Barna pengene:

87,8% går til Redd Barnas arbeid for barn

12,2% går til administrasjon og til å skaffe inntekter

Slik bruker vi våre penger

Fordelt på tema

Fordelt på områder