Bli Redd Barna-
medlem

Barns rettigheter brytes hver dag, også i Norge. Som medlem i Redd Barna er du med å løfte barns stemmer. Sammen er vi sterkere.
200 kr. i året
Gå videre
Sikker betaling
2
3
200Kr
Poststed
Format dd.mm.åååå
Gå videre
Sikker betaling
3
200Kr
Betalingsinfo sendes til e-postadressen du oppgir

Fullfør
Sikker betaling

Sammen er vi sterkere

Som medlem i Redd Barna står du på barnas side og kjemper for at barns rettigheter blir oppfylt. Sammen skaper vi varige endringer for barn.

 

Som medlem kan du:

 

Bli del av en global bevegelse for barns rettigheter
Redd Barna jobber for barns rettigheter i 120 land. Som medlem støtter du og får innsikt i arbeidet som gjøres nasjonalt og internasjonalt for at alle barn skal lære, overleve og være trygge.

 

Delta i frivillig arbeid for barns rettigheter der du bor
Medlemmer i hele landet jobber frivillig på ulike måter for å styrke barns rettigheter. Du kan bidra til å løfte barns stemmer, spre kunnskap om barns rettigheter, samle inn penger til Redd Barnas arbeid, arrangere aktiviteter for barn, og jobbe med politisk påvirkningsarbeid.

 

Påvirke Redd Barna som organisasjon
Som medlem i Redd Barna har du demokratiske rettigheter i organisasjonen. Du kan delta på lokale, regionale og nasjonale møteplasser for medlemmer, du kan bli valgt til tillitsverv, og du kan bruke din stemme for å styrke organisasjonens arbeid for og med barn.