Bedriftssamarbeid

Sammen redder vi barn på flukt

Din bedrift kan gi barn på flukt det de trenger for å overleve. Gi en bedriftsgave her.

kr.
Velg ønsket beløp

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

Vi er der for de som må forlate alt.

Når barn og familier blir tvunget på flukt fra krig og katastrofer, kan de kanskje ta med seg litt klær, mobiltelefon, en kosebamse og mat og vann for et par dager. Men de kan ikke pakke med seg nødhjelp, sikkerhet, et trygt sted å leke og lære, eller en inntekt som sørger for at de slipper å sulte. 

Med støtte fra din bedrift kan vi gi dem det de trenger for å overleve.

Gi en bedriftsgave – sammen redder vi barns liv.

En bedriftsgave til Redd Barna, kan gi barn på flukt:

* Ved å gi en bedriftsgave til Redd Barna bidrar dere til at barn over hele verden får overleve, lære og være trygge. Med støtte fra din bedrift kan vi hjelpe barna som til enhver tid trenger det aller mest.

Vil din bedrift samarbeide med Redd Barna?

I Redd Barna samarbeider vi med bedrifter som vil gjøre en forskjell for barn. Ethvert bedriftssamarbeid bygger på vår overordnede målsetting; at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

I fellesskap finner vi ut hvordan vi best kan samarbeide, slik at det gir mening og merverdi for begge parter. Din virksomhet blir en viktig bidragsyter i vårt langsiktige arbeid for å forbedre barns liv. Avhengig av hvor stort bidrag din bedrift ønsker å gi, finnes ulike samarbeidsnivåer.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.