Utilstrekkelig våpeneksportkontroll

I seks år har Redd Barnas bekymring over at norske våpen kan havne på avveie i krigen i Jemen blitt avfeid som grunnløs av regjeringen og flertallet på stortinget. Men i februar kom fasiten fra Riksrevisjonen: Norsk våpeneksport er ute av kontroll. 

Foto: Redd Barna

Riksrevisjonens gjennomgang av norsk våpeneksportkontroll tilbakeviser det som har vært argumentasjonen til norske stortingspolitikere og utenriksministere de siste årene – at Norge har “verdens strengeste regelverk”. Rapporten avdekker i stedet svakheter i alle ledd av norsk våpeneksportkontroll, og viser at Utenriksdepartementets vurderinger ikke er grundige nok og at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig.  

– Det er veldokumentert at Saudi-Arabia og Emiratene, som er de to partene i Jemen-krigen, driver en krigføring i Jemen som bryter menneskerettighetene og humanitærretten. Med Riksrevisjonens avsløringer bør det sitte mange med en vond smak i munnen. Funnene i rapporten viser at ingen på Stortinget kan si med hånden på hjertet at norsk ammunisjon ikke har bidratt til krigen i Jemen, eller at Norge ikke er medskyldig i drap på uskyldige mennesker, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna. 

Også Redd Barna og Changemaker konkluderte i en rapport i februar 2020 at det er en klar og tydelig risiko for at norsk ammunisjon solgt til Emiratene kan brukes i Jemen. 

Norge fortsetter salg av militært materiell til Emiratene 

Mellom 2015 og 2018 har Norge tjent over 800 millioner kroner på å selge våpen, militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. På det meste i 2016 utgjorde salg til de krigende partene over åtte prosent av den norske våpeneksporten. 

I 2017 stanset regjeringen deler av eksporten til Emiratene, men har fortsatt salget av det som omtales som militært materiell og strategiske varer. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Emiratene mottok militært utstyr for litt over åtte millioner kroner i 2020. I 2018 ble all eksport til Saudi-Arabia stanset. 

Tydelig risiko for at norske våpen havner i Jemen 

Det er ikke funnet bevis for at norskproduserte våpen, ammunisjon eller militærutstyr brukes i Jemen, men rapporten fra Riksrevisjonen viser en klar og uakseptabel risiko for at ammunisjon solgt til Emiratene kan brukes i Jemen, og at Norge heller ikke hadde kontroll før eksportstansen i 2017 og 2018. 

Riksrevisjonsrapporten har avdekket alvorlige mangler ved kontroll av norsk våpeneksport hos UD, PST og Tollvesenet, og påpeker at UD i mange tilfeller har åpnet opp for salg av forsvarsmateriell til land på et for dårlig grunnlag.  

– Her har Norge ignorert en stor risiko for at våpen havner på avveie i Jemen, og fortsatt å eksportere våpen og militært utstyr. Nå er mesteparten av eksporten stoppet, men ikke alt. Vi savner svar på hvorfor norske myndigheter har tillatt eksport når vi vet at andre lands våpen har havnet på avveie i Jemen, særlig når Norge mangler gode rutiner for å utføre etterkontroll, sier Knag Fylkesnes. 

Rapporten konkluderer med at den norske eksporten til landene som kriger i Jemen har vært og fortsetter å være uansvarlig og risikabel. Redd Barna ber norske myndigheter om å ta ansvar og granske alt militært utstyr Norge har eksportert til landene i krigen. 

– Den gjenværende eksporten må stanses, regelverket må strammes inn og regjeringen må starte en gransking av det som allerede er solgt for å få klarhet i om noe norsk utstyr kan ha blitt brukt i Jemen. I tillegg må regelverket strammes inn, avslutter Knag Fylkesnes i Redd Barna. 

Krigen i Jemen
  • En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere. 
  • De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen. Iran er på motsatt side og støtter houthienes opprør. 
  • Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.  
  • Det anslås at over 112.000 mennesker er drept i krigen. 
  • Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. 
  • Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. 
  • 20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitær hjelp.