Redd Barnas program for Arendalsuka 2023

Redd Barna er som alltid tilstede ved årets Arendalsuke. Vi skal diskutere alt fra universell helsedekning og kjønnsmangfold til familiefattigdom og klimakrisen. I tillegg skal vi lansere Barnas  Valg.

Ungdommer med Barnas Valg-t-skjorter jubler mot kamera under Arendalsuka 2021
Barnas Valgeksperter under Barnas Valgshow under Arendalsuka 2021.

Under følger en oversikt over arrangementer der Redd Barna er tilknyttet:

Program mandag 14.08.23

Kl. 12.00: Hvor vanlig er vold og overgrep blant ungdom?

Hvem utsetter unge for vold i dag og hvor skjer det? I familien? Blant jevnaldrende? I kjæresteforhold? Eller på nett?

Varierer nivået av vold etter kjønn, sosial klasse og etnisitet? UngVold-studien kartlegger erfaringer med vold og overgrep blant norske ungdommer. Vi presenterer de aller ferskeste funnene fra 2023-undersøkelsen. Hva burde politi, miljøarbeidere og barnevern vite om ungdom og vold i dag?

Velferdsforskningsinistituttet NOVA ved OsloMet arrangerer denne viktige debatten om voldsbruk. Vi stiller som paneldeltaker i diskusjonen.

 • Ane Lindholt, Spesialrådgiver, Redd Barna
 • Lars Roar Frøyland, Forsker, NOVA, OsloMet
 • Ellen Oftedal Schwencke, Forsker, NOVA, OsloMet
 • Margrethe Østerhus Avdelingsleder Barnevernvakt og mottak, Leder, Alarmtelefonen for barn og unge
 • Camilla Kalsnes, Barneverntjenesten, Kristiansand

Sted: Kulturkammeret
Mer info finner du i programmet her.

Program tirsdag 15.08.23

Kl. 08.00: Slik kan Norge ta lederskap for klimafinansiering   

I april ble rapporten «Hvis ikke Norge, hvem?» lansert av klimafinansieringsutvalget, ledet av direktør for Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, og nedsatt av de seks store humanitære organisasjonene (Redd Barna, Caritas, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen). Rapporten viste hvordan Norge kan ta globalt lederskap for klimafinansiering i en verden der midlene finnes, men politisk vilje og innovasjon er mangelvare. Hvordan kan Norge best gripe mulighetene, og hva må gjøres allerede i år? Hvilke verktøy har Norge tilgjengelig for å øke klimafinansieringen? 

Sammen med Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Caritas arrangerer Redd barna denne frokostdebatten

Sted: Clarion Hotel, Tyholmen
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 12.30: Få flere unge med i frivillige organsiasjoner 

Frivilligheten kan spille en nøkkelrolle for å øke samfunnsdeltagelsen og redusere utenforskap. Om man skal lykkes med dette, må både organisasjoner og det offentlige jobbe aktivt for å sikre lave kostnader knyttet til å være med, slik at økonomi ikke hindrer deltagelse, særlig for barn og unge.

Hvordan får vi flere unge med i frivillige organisasjoner. Hvordan sikrer vi inkludering på en god måte? Vi tar debatten på dette arrangementet som FrivillighetNorge, ALLEMED og KS står bak.

Redd Barna er medarrangør via ALLEMED. ALLEMED er en arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Sted: Samfunnsteltet
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 12.15: Hvordan skal Norge bidra til universell helsedekning i utviklingsland?  

Universell helsedekning innebærer at alle mottar den helsehjelpen de trenger uten å påføres økonomiske problemer. Sykdom skal ikke føre til fattigdom. Dekningen skal inkludere kvalitetstjenester som håndterer alle essensielle behov.

På et toppmøte i 2019 ble verdens ledere enige om en ambisiøs politisk erklæring for å få fart på arbeidet med å sikre universell helsedekning innen 2030. Når vi møtes i Arendal er det kun noen uker til det neste toppmøtet, og pilene peker i feil retning.

Norge har universell helsedekning som en prioritering i bistanden. Samtidig kutter Norge i helse bistanden. Henger dette på greip? Debatten arrangeres av Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og UNICEF.

Sted: Fryden (Kirkeskipet)
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 13.00: Ingen regel uten unntak: En diskusjon om ekstra oljepengebruk i en ekstraordinær verden.

Med mer ekstremvær, klimaendringer og langvarige konflikter, vil gapet mellom behovene for utviklingsbistand, klimafinansiering og nødhjelp og den reelle finansieringen fortsette å vokse. Dersom vi skal sikre at finansiering av nye kriser ikke går på bekostning av pågående kriser er det er behov for nye og innovative former for finansiering.

Redd Barna og Flyktninghjelpen har gleden av å invitere til en spennende rapportlansering om nye finansieringsløsninger for de store behovene verden står overfor. Her vil forskere, økonomer og politikere diskutere hvordan Norge kan vise vei og tenke nytt om utviklingsfinansiering.

Sted: Impact Hub
Kontaktperson: Diego Alexander Foss, Utviklingspolitisk seniorrådgiver, Redd Barna, 98071601.
Mer info finner du i programmet her.

Se også mer info i Facebook-eventen her.

Program onsdag 16.08.23

Kl. 13.00: Familiefattigdom i Norden – felles utfordring og felles løsninger?

I samarbeid med Nordisk ministerråd inviterer vi til rapportlansering og politisk samtale om hva som må gjøres for å sikre en fortsatt sterk velferdsstat og lykkes med å bekjempe familiefattigdom i Norden. Vi ønsker gjennom debatten å løfte løsninger og god praksis for å bekjempe familiefattigdom i Norden. Hva må gjøres for å nå bærekraftsmål nr 1 om å redusere familiefattigdom?

 • Innledning og om rapport: Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna
 • Fattigdom i Norden og SDG: Catharina Bu (Generalsekretær i FN Sambandet) og Joachim Reigstad (NRK korrespondent Norden og de Baltiske landene).
 • Samtale om Velferdsstaten i Norge og Norden: Kjersti Toppe, SP og Barne- og familieminister; Tobias Drevland Lund, Rødt og kommunal- og forvaltningskomiteen; Kathy Lie, SV og familie- og kulturkomiteen; og Mona Nilsen, AP og finanskomiteen.
 • Veien videre: Karen Ellemann, Generalsekretæren i Nordisk ministerråd.

Arrangementet vil ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna

Sted: Nordens Telt
Mer info finner du i programmet her.

Se også Facebook-eventen til arrangementet her.

Kl. 16.00: Kan vi løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa?

Klimaendringene fører med seg store økonomiske tap, i tillegg til at verden trenger enorme summer for både tilpasning og utslippsreduksjoner. Samtidig er 54 land i dag i gjeldskrise, mange av dem blant verdens mest klimasårbare stater. I snitt bruker lavinntektsland fem ganger så mye på å tilbakebetale gjeld som på klimatiltak.

Hva er egentlig sammenhengene mellom klimaendringene, global finansiering og gjeldsutfordringene? Hvordan kan vi sikre at lavinntektsland har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak? Hvordan kan rike land opprettholde sine forpliktelser om økt klimafinansiering uten at dette øker gjeldsnivået? 

Sammen med en rekke andre organisasjoner inviterer Redd Barna til debatt.

Sted: Den Lille Andunge
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 16.00: Hvorfor koker kommentarfeltet når vi snakker med barn om kjønnsmangfold?

Hvorfor tar debatten fyr når vi snakker med barn om kjønns- og seksualitetsmangfold? Hvor kommer frykten og sinnet hos motstemmene fra? 

Når vi lærer barn om kjønn- og seksualitetsmangfold vekker det sterke følelser. Åpenhet og diskusjon med barn om disse spørsmålene oppleves av mange som truende, og setter kommentarfelt i flammer. 

Sammen med Osloskolen og FRI spør Redd Barna hvorfor ytringsklimaet fremdeles er så hardt rundt kjønn og seksualitetsmangfold i 2023. Vi inviterer til en samtale om spenningen mellom følelser, fornuft og fag i møte med kjønnsspørsmål.

I panelet:

 • Birgitte Lange, Generalsekretær, Redd Barna
 • Marte Gerhardsen, Utdanningsdirektør, Osloskolen
 • Inge Alexander Gjestvang, Leder, FRI
 • Vebjørn Selbekk, Redaktør, Dagen
 • Erik Aasheim, Journalist og forfatter, (Programleder)

Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 16.30: En uforglemmelig barndom eller en barndom du helst vil glemme? En debatt om strømming av barneidrett.

De siste årene har stadig flere arrangementer for barn blitt filmet og lagt ut på internett, og denne utviklingen skjøt fart under koronapandemien. Som voksne har vi et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Ivaretar vi barns rett til personvern hvis også fritidsaktiviteter filmes og gjøres tilgjengelig for allmennheten? Vi deltar i debatten.

Medvirkende:

 • Leif Welhaven, journalist, VG
 • Pål Kristen Rønnevik, leder, NIF digital
 • Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær, Norsk redaktørforening
 • Omar Samay Gamal, Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune
 • Line Coll, direktør, Datatilsynet
 • Sara E. Grønvold, seniorrådgiver, Redd Barna (ordstyrer)

Sted: Bankgården
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 20.30: Den store utviklingsdebatten – hvor ble det av ulikheten i utviklingspolitikken?

Den store Utviklingsdebatten arrangeres av 30 organisasjoner på bistand- og utviklingsfeltet.

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land. Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn. Også klimakrisen er en ulikhetskrise – mellom fattig og rik, mellom land, og mellom generasjoner.  Men hva kan og skal Norge gjøre med dette? Og er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet på en måte som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Den Store Utviklingsdebatten er et årlig arrangement under Arendalsuka og tar mål av seg å sette agendaen for de store spørsmålene innen utviklingspolitikken. 

Sted: Bærekraftsscenen
Mer info finner du i programmet her.

Program torsdag 17.08.23

Kl. 10.00: Strategiske søksmål og menneskerettigheter

Å gå til rettslige skritt for å skape en endring utover den enkelte sak er ikke noe nytt. At virkemiddelet er omdiskutert, er heller ikke noe nytt. Motargumentene er blant andre «økt rettsliggjøring», at man flytter makt fra Stortinget til domstolen og at domstolene tross alt er utilgjengelige for de fleste. Og hva skjer med saken hvis man taper i retten? Har man da automatisk også tapt den politisk? Vi tar debatten sammen med Advokatforeningen.

 • Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
 • Cathrine Hambro, partner i Advokatfirmaet Bull & co
 • Stephan L. Jervell, partner i Advokatfirmaet Wiersholm
 • Ane Sydnes Egeland, stipendiat UiO
 • Sara Eline Grønvold, Redd Barna

Kontaktperson: Sara Eline Grønvold,  spesialrådgiver, Redd Barna, 93809282
Sted: Advokatfirma Hald og co
Mer info finner du i programmet her.

Se også mer info i Facebook-eventen for arrangementet her.

Kl. 10.00: Sosiale ulikheter og demokratisk deltakelse blant unge

Til tross for politiske ambisjoner om å redusere sosiale ulikheter i helse og livskvalitet, har forskjellene i Norge økt. Nesten 12 prosent av alle barn i Norge kommer fra hjem med varig dårlig råd. Disse barna opplever oftere psykiske utfordringer, de har svakere sosiale nettverk, de trives dårligere og lærer mindre på skolen, og de deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter. De har dermed større risiko for å ende opp uten utdanning, jobb og muligheter til aktiv deltakelse og politisk innflytelse i samfunnet.  

I denne samtalen spør Redd Barna blant annet om hvilke reelle muligheter gir vi de unge til å forme framtida til det beste for fellesskapet og framtidige generasjoner? Hvordan kan barn og unge som er dyttet ut av fellesskapet få en stemme til å komme seg på «innsiden»?

Medvirkende:

 • Kaja Wold, rådgiver, Redd Barna
 • Ingunn Andersen, prosjektleder, NRK
 • Morten Wolden , kommunedirektør, Trondheim kommune 
 • Tine Arntzen Hestbek, dekan, NTNU
 • Ottar Ness, professor, NTNU
 • Dina von Heimburg,  førsteamanuensis, NTNU

Sted: MS Lofoten
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 10.30: Barnas valgshow!

Det er tid for kommune- og fylkestingsvalg igjen, og også denne gangen kan barn i 5-10.trinn stemme på det partiet de er mest enig med, gjennom Barnas Valg. På dette arrangementet lanseres Barnas Valg 2023 og vi sparker i gang Barnas Valgår sammen med ungdomspartiene. Det blir konkurranse i klarspråk, debatt og underholdning. 

Bli med å kick-starte Barnas Valg 2023! 

Kontaktperson: Amund Heggelund, Politisk rådgiver, Redd Barna, 47677967
Sted: Torvscenen
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 18.00: Utdanning som ulikhetsbekjemper

I 2020 og 2021 ble en rekke skoler verden over stengt grunnet pandemien. Global utdanning lider fremdeles av long-covid på en rekke områder. Sektoren er underfinansiert og konkurrerer med en rekke andre utviklingsområder som klima, sult og helse. Hvordan kan Norge bidra til å løfte god offentlig utdanning på den globale arena? Hvilken rolle spiller skatt for å kunne finansiere SDG4? Og går norsk utdanningsbistand fremdeles til kommersielle aktører? Vi arrangerer dette gjennom Utdanningsnettverket Global Campaign for Education- Norge sammen med Tankesmien Agenda.

Medvirkende:

 • Matthias Slettholm, Ordstyrer, Redd Barna
 • Ragnhild Therese Nordvik, Redd Barna
 • Dag-Inge Ulstein, KrF
 • Gaute Skjervøy, Ap
 • Kari Hele Partapouli (Plan International)

Sted: Impact Hub
Mer info finner du i programmet her.

Kl. 19.00: Klasevåpen og massedrukninger i Middelhavet – Hva kan Norge gjøre for å beskytte barn i krig?

Antall barn som lever i de mest dødelige krigssonene har økt med nesten 10% på ett år. Omtrent 452 millioner barn vokser i dag opp i krigssoner. Det betyr at hvert sjette menneske i verden får en start på livet preget av vold og konflikt. Fra 2021 til 2022 har også Norge sittet i FNs sikkerhetsråd, og ledet en undergruppe om nettopp barn i krig og konflikt. Hva er blitt oppnådd på dette feltet? I juni 2023 inviterte Norge til en internasjonal konferanse om barn i krig. Hvilke nye forpliktelser har verdens land kommet med? Hvordan kan Norge bedre beskytte barn i krig og konflikt? Og er det noen forskjeller på prioriteringene til ulike stortingspartier?

Redd Barna har dokumentert at minst 4 barn blir drept eller skadet i Ukraina daglig og at dette vanligvis skjer som følge av at eksplosive våpen brukes i befolkede områder. Rapporter fra flere organisasjoner dokumenterer at både Russland og Ukraina bruker klaseammunisjon og antipersonellminer. Det er ammunisjon som rammer vilkårlig, og ofte blir barn skadet av eksplosiver som blir liggende på bakken. I juli begynte USA å forsyne Ukraina med klasevåpen. Norge var en sterk pådriver for klasevåpenkonvensjonen, men har likevel vært svært forsiktig i sine uttalelser om de kontroversielle våpenleveransene fra allierte til Ukraina . Hvordan har Norge jobbet i kulissene for å forhindre dette? Og hva mer kan Norge gjøre for å stoppe denne utviklingen, spør vi Utenriksdepartementet og Stortingspartiene representert i panelet.

Medvirkende:

 • Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barna
 • Erling Rimestad, Statssekretær, UD
 • Dag-Inge Ulstein, KrF
 • Gjermund Skaar, SV
 • Hege Bae Nyholt, Rødt

Kontaktperson: Mathias Slettholm, Redd Barna, 99325059
Sted: Impact Hub
Mer info om programmet finner du her.

Se også mer info i Facebook-eventen her.

Les mer om Arendalsuka her.