Redd Barna får TV-aksjonen 2023

Redd Barna er tildelt neste års TV-aksjon på NRK. Med pengene som kommer inn ønsker vi å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden.

GI EN FRAMTID TIL

KRIGENS BARN

– Dette er en gledens dag for oss i Redd Barna. Å bidra til å gi en framtid til krigens barn må være noe av det mest meningsfulle vi kan gjøre, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil gå til Redd Barnas arbeid for å gjenforene barn
med sine familier i Sør-Sudan, gi barndommen tilbake til barnesoldater og barn som er seksuelt misbrukt i Kongo, gi utdanning og trygge oppholdssteder for barn i og fra Syria, Ukraina og Myanmar, og til arbeidet for at barn som har flyktet til Norge skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø.

– Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær

Slik skaper vi trygghet i krig og konflikt:

Trygge lokalsamfunn

Mobilisering av frivillige til barnevernsarbeid. Barn trenger et sosialt sikkerhetsnett, særlig i land der offentlige barnevernssystem fungerer dårlig eller ikke eksisterer.

Barn får hjelp til å bearbeide vanskelige opplevelser, utvikle seg kognitivt og får lov til å leke og være barn igjen.

Barn og ungdom får kunnskap og verktøy til å skape endring for seg og sine lokalsamfunn.

Vi holder staten til ansvar: Det er statens oppgave å beskytte barna fra krig og konflikt.

Trygge skoler

Identifiserer, forebygger og reduserer risikoer mot skole og skolevei i samarbeid med skolene, fordeldre og lokalsamfunn.

Gir lærere støtte og kurs i hvordan de best underviser i krisesituasjoner.

Ekstraundervisning til særlig sårbare barn, og kurs til barn i håndtering av vonde opplevelser.

Trygge familier og trygge barn

Psykososial støtte og praktisk hjelp til amming og riktig ernæring.

Gjenforene barn med familien eller andre omsorgspersoner.

Hjelpearbeidere identifiserer spesielt sårbare barn og følger opp barna og familiene deres.

Det er fjerde gangen Redd Barna tildeles TV-aksjonen, og det er 20 år siden sist. I følge NRK er det samlet inn over åtte milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi, siden starten i 1974. De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på rundt 250 millioner kroner.

Kringkastingssjef i NRK, Vibeke Fürst Haugen, er godt fornøyd med årets tildeling:

– Innsamlingsrådet har funnet et godt og veldig aktuelt formål for TV-aksjonen i 2023. Jeg er helt sikker på at folk her hjemme vil støtte opp om en aksjon som gir fornyet søkelys på den fortvilte situasjonen til verdens altfor mange barn som er rammet av krig, sa Fürst Haugen til NRK.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.