Redd Barna: – Alle barn og unge må få lære om vold og overgrep

Mange barn vet ikke at vold og seksuelle overgrep er ulovlig. Da forteller de heller ikke om hva de opplever. Nå stiller Redd Barna et klart krav til kunnskapsministeren.

Barnehagebarn ser på film fra Redd Barnas undervisningsopplegg «Kroppen min eier jeg».
Foto: Eivind Nitter / Redd Barna

– Vi må bryte barrierene som gjør at barn ikke tør å fortelle. Barn må lære om sine rettigheter, og de må lære om kropp, grenser, vold og overgrep, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

VI KREVER AT ALLE BARN OG UNGE FÅR LÆRE OM VOLD OG OVERGREP I BARNEHAGEN OG SKOLEN

Skriv under og krev handling fra kunnskapsministeren!

Redd Barna lanserer nå en ny underskriftskampanje der vi krever at alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og på skolen. 

– For mange barn som opplever vold og overgrep starter det allerede når de de er små. Barn må derfor få kunnskap tidlig, sier Lange.

Kunnskap er forebyggende

Barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep. Likevel opplever alt for mange barn i Norge at denne rettigheten brytes. 

Blant annet har 1 av 5 barn opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen.

– Å lære barn om vold og overgrep, er forebyggende. Det gir barn en bedre forståelse av egne og andre sine grenser, og det gjør dem bedre i stand til å si ifra om de opplever noe som ikke er greit, sier Lange.

Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen (Folkehelseinstituttet, 2019).  

Illustrasjon: Kristoffer Nilsen / Redd Barna
Fakta om vold og overgrep mot barn
 • 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang  
 • 1 av 20 har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket eller banket opp av en voksen i hjemmet.   
 • 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen  
 • 1 av 5 har opplevd en seksuell krenkelse fra en jevnaldrende.  
 • Kun 1 av 5 som har opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper 
 • Halvparten av ungdommene som har opplevd vold og overgrep har aldri fortalt det til noen

Tallene er hentet fra Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år fra 2019

Vis mer
Lukk

Lærere trenger verktøy

Redd Barnas undersøkelse fra juni 2020 viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Halvparten har ikke fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

Også barnehageansatte mangler verktøy og veiledning. I en undersøkelse fra 2017 blant barnehager i Norge uttrykker 72 prosent av barnehagene et behov for veiledningsmateriell for å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep.

 • De tror det er vanlig å oppleve det  
 • De vet ikke hva vold og seksuelle overgrep er, eller at det er ulovlig  
 • De føler ansvar, skyld og skam
 • De utsettes for trusler og tvang  
 • De vet ikke hvordan eller hvor de kan få hjelp  
 • De stoler ikke på voksne  
 • De tror ikke de vil få hjelp  
 • De er redd for “systemet”, redd for barnevernet  
 • De er glad i den som har gjort det mot dem
 • De prøver å fortelle, men blir ikke tatt på alvor eller lyttet til

Redd Barna krever endring

Med underskriftskampanjen krever Redd Barna at kunnskapsministeren setter i gang et kompetanseløft om vold og overgrep for alle voksne som jobber i skoler og barnehager.

Samtidig krever Redd Barna også at alle landets kommuner lager en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen.

Planen må også sikre at alle skoler og barnehager har gode systemer og rutiner på plass for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

– Barn må få vite at vold og overgrep er ulovlig, at det aldri er barns skyld og at de kan få hjelp om de opplever det. Dette er livsviktig kunnskap! sier Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær.

Aktuelle saker

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.