«Rasisme er overalt» – barn og unges stemmer om fordommer og rasisme

Se opptak av live-stream fra lansering 6.mars 2024 av rapporten «Rasisme er overalt » – Barn og unges stemmer om fordommer og rasisme, og last ned rapporten.

Rasisme er overalt står som sitat på banner med bilde av fargestifter i mange farger

Redd Barna inviterte onsdag 6.mars 2024 til barnerettighetsfrokost og lansering av rapporten «Rasisme er overalt» – Barn og unges stemmer om fordommer og rasisme.

Rapporten, «Rasisme er overalt», løfter fram barn og unges stemmer om hvordan de erfarer og er vitne til fordommer og rasisme i skolen og på fritida. Barn og unge har også kommet med innspill til hvordan forebygge og håndtere rasisme.  

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø og en trygg oppvekst. Ingen barn skal bli utsatt for rasisme eller diskriminering. Det er viktig at alle voksne og samfunnet som helhet, tar barn og unges opplevelser av å bli utsatt for rasisme på alvor. Følelsen av å bli likebehandlet i samfunnet man lever i og respektert for den man er, er viktig for å føle seg inkludert. 

Rapporten er resultatet av et større prosjekt der Redd Barna har innhentet kunnskap fra barn og unge gjennom skolebesøk og gruppesamtaler i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skoler i alle landsdeler i Norge.    

Vi ønsker å gi deg kunnskap om hvordan fordommer og rasisme preger barns hverdag og betydningen for barn å høre til i et trygt felleskap. I rapporten får du også høre hvilke råd barn og unge har til skolen, lærere, elever og foreldre for å forebygge og bekjempe rasisme.

Se opptak av live-stream her:

Trykk på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

Program for lanseringen:

 • Velkommen ved Judith Tesfaghiorghis, seniorrådgiver i Redd Barna, og konferansier
 • Hvorfor er denne rapporten viktig? Innledning ved Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna
 • Presentasjon av funn fra rapporten «Rasisme er overalt» ved Anne Elin Kleva, Christine Rackwitz og Risten Birje Steinfjell, seniorrådgivere i Redd Barna
 • Kommentarer til rapporten:
  • Åshild Marie Grønningsæter Vige, seniorrådgiver i avdeling likestilling og universell utforming, Bufdir
  • Hasti Hamidi, fagansvarlig for inkludering og mangfold, KFUK-KFUM Norge
 • «Hvordan kan vi forebygge og bekjempe rasisme mot barn og unge? Hva skal til?» Panelsamtale hvor du hører fra:
  • Lisa Esahol Knudsen, rådgiver i Minotenk og forfatter
  • Warsame Abdullahi Ali, forsker ved Folkehelseinstituttet
  • Sonja Tan Nguyen, nestleder Pedagogstudentene
  • Hasti Hamidi, fagansvarlig for inkludering og mangfold, KFUK-KFUM Norge
  • Åshild Marie Grønningsæter Vige, seniorrådgiver Bufdir

Amund Røhr Hegglund, politisk rådgiver i Redd Barna, leder panelsamtalen

 • Avslutning og veien videre ved Judith Tesfaghiorghis, seniorrådgiver Redd Barna

//

Har du spørsmål om rapporten eller arrangementet? Ta kontakt med skolerådgiver Anne Elin Kleva i Redd Barna, på epost: [email protected] eller seniorrådgiver Christine Rackwitz, [email protected]