Nasjonal konferanse: Vold og overgrep mot barn og ungdom under koronapandemien

Se opptak av live-stream fra Redd Barna og NKVTS konferansen 2.desember 2021. Hva er konsekvensene av pandemien når det gjelder vold og overgrep? Hvilke utfordringer står fremfor oss nå, og hva har man lært under krisen for å bedre beskytte barn?

En gutt sitter på gulvet og holder foran ansiktet sitt.

Redd Barna og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) inviterte til nasjonal konferanse: Vold og overgrep mot barn og ungdom under korona-pandemien
– Hva vet vi, hva har vi lært og hva må vi gjøre?

SE LIVE-STREAM:

Se opptak av live-stream fra konferansen torsdag 2.desember.

For å se i fullskjerm: Trykk på play. Trykk deretter på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

Opptak av live-streamen vil være tilgjengelig på denne lenken i etterkant.

PROGRAM:

09.00 – 09.10    Velkommen ved Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna &
Inger Elise Birkeland, direktør ved NKVTS

09.10 – 09.20    Barne- og familieminister Kjersti Toppe

09.20 – 10.00    Presentasjon av forskning:

 • Omfang og risikofaktorer for vold og overgrep mot barn under pandemien. Hva har vi lært ved Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti, forskere, NKVTS
 • Stressa foreldre er sinte foreldre? Forskning om økt foreldrestress under pandemien ved Miriam Johnson, førsteamanuensis i psykologi, OsloMet

10.00 – 10.45    Erfaringer fra politiet:

 • Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør, Politidirektoratet
 • Ramesh Børjesson Satchi, fagleder seksuelle overgrep og vold mot barn, Øst politidistrikt

10.45 – 11.00    Pause

11.00 – 11.35    Erfaring fra hjelpetjenestene:

 Panelsamtale ledes av Elin Halleland, rådgiver, Redd Barna

 • Margrete Østerhus, avdelingsleder, Alarmtelefonen
 • Nelly Kongshaug, enhetsleder, Kors på Halsen
 • Monica Schioldborg, helsesykepleier i skolehelsetjenesten Bydel Gamle Oslo

11.35 – 11.50    Erfaringene fra Barneverntjenesten i Oslo under pandemien ved Hege Hovland Malterud, direktør for Barne- og familieetaten i Oslo

11.50 – 12.20    Panel om funn og erfaringer:

Ledes av Runhild Grønlie, kommunikasjonsrådgiver, NKVTS

 • Ingrid Thunem, påtroppende styreleder, Unge Funksjonshemmede
 • Kaja Hegg, spesialrådgiver barns rettigheter og internett, Redd Barna
 • Silje Sveum, styreleder, Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist i Bufetat ved Nasjonal Enhet for Behandlingstiltak (NABE)

12.20 – 12.35    Nå vet vi – hva gjør vi:

 • Inga Bejer Engh, barneombud
 • Sunniva Eidsvoll Holmaas, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

12.35 – 12.45    Avslutning ved Redd Barna

Konferansier: Silje Vold, spesialrådgiver vold og overgrep mot barn, Redd Barna

Vi har nå lagt bak oss 18 måneder med ulik grad av nedstengning på grunn av korona-pandemien. Da Norge stengte ned i mars 2020 var det mange som uttrykte stor bekymring for at situasjonen kunne utgjøre en risiko for barn og unge. Særlig var mange bekymret for at barn som ikke hadde det trygt i eget hjem fikk mindre tilgang på trygge voksenpersoner utenfor hjemmet. Det var også bekymring knyttet til økt familiestress, hvordan dette ville ramme barn og unge og potensielt øke risikoen for ulike typer vold i hjemmet. Mange barn og unge tilbrakte mer tid på nett, som også kan føre til økt risiko for nettovergrep.

Hva er konsekvensene av korona-pandemien når det gjelder vold og overgrep mot barn? Hva sier forskningen, og hva sier hjelpeapparatet? Hvilke utfordringer står fremfor oss nå, og hva har man lært under krisen for å bedre beskytte barn mot vold og overgrep?

Under konferansen får du presentert ny forskning om omfanget av vold og overgrep mot barn under pandemien, og du får høre fra politiet, barnevernvakta og de ulike hjelpetjenestene som barn og unge selv har tatt kontakt med. Vi vil oppsummere kunnskap og erfaringer, og utfordre politikerne på hva som må gjøres på både på nasjonalt og lokalt nivå.

//

Har du spørsmål om konferansen eller ønsker å komme i kontakt, send en epost til Silje Vold, spesialrådgiver vold og overgrep mot barn, Redd Barna: [email protected]

Konferansen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, igjennom tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.