To millioner barn er på flukt fra Ukraina

Mens fire millioner mennesker er på flukt fra krigen, setter angrep på sykehus og skoler i Ukraina omtrent seks millioner barn i akutt fare. Samtidig risikerer 100.000 barnehjemsbarn å bli etterlatt, da en formulering i loven gjør det umulig for dem å flykte til andre land uten en avtale.

2 barn med tjukke boblejakker står med små ryggsekker - på flukt fra Ukraina
Barn og familier i Ukraina flykter ut av landet. Her sett i byen Lviv før ferden går videre.

Fire millioner mennesker har nå blitt drevet på flukt fra Ukraina. Rundt halvparten av dem er barn. Noen av barna har blitt sendt på flukt alene, og mange av dem har blitt separert fra familiene sine underveis.

Konflikten i Ukraina har utviklet seg dramatisk over de siste ukene, og tallene på skadde og døde øker. Over 3000 sivile er rapportert drept, og minst 59 av dem er barn, men mørketallene antas å være store.

Viktig infrastruktur, som skoler og sykehus, har også vært utsatt for store ødeleggelser. Hele 548 skoler og 64 sykehus har enten fått store skader eller er helt ødelagt. Dette setter 6 millioner barn i akutt fare innad i Ukraina. De barna som fortsatt lever inne i krigssonen mangler mat, rent vann og medisinsk hjelp.

– Krigens regler er veldig klare. Barn er ikke legitime mål, heller ikke sykehus og skoler. Vi må beskytte barna i Ukraina for enhver pris.

Pete Walsh, Redd Barnas landdirektør i Ukraina

Rapporter fra grensen tyder på at noen barn kommer alene, etter å ha blitt sendt på flukt av familiemedlemmer som ikke var i stand til å forlate Ukraina, men som ønsker at barna deres skal være trygge. Andre har blitt skilt fra familiene sine i kaoset da de flyktet fra hjemmene sine.

Den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig

Med temperaturer langt under frysepunktet blir det lange og brutale døgn for de som er på flukt fra konflikten. Tidligere i mars ble temperaturer helt ned mot minus 20 grader registrert. Dette øker faren for sykdommer som hypotermi, spesielt for nyfødte og små barn.

Det humanitære behovet øker drastisk i takt med at millioner av mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, flykter over den ukrainske grensen, til Polen, Romania og andre naboland. UNOCHA (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats) anslår at rundt 12 millioner mennesker i Ukraina har behov for humanitær hjelp. Familier som har blitt tvunget på flukt har et akutt behov for humanitær hjelp, inkludert grunnleggende behov som husly, mat og rent vann.

Vi står overfor det som kan bli Europas verste humanitære krise på flere tiår.

Barnehjemsbarn risikerer å bli etterlatt

Samtidig som millioner er på flukt, er det rundt 100.000 sårbare barnehjemsbarn i Ukraina som ikke får hjelp til å flykte. De risikerer å bli etterlatt og utsatt for misbruk. Erfaring fra andre konflikter tilsier at barn uten omsorgspersoner eller verger har økt risiko for å bli utnyttet, misbrukt eller utsatt for menneskehandel.

Hele 1,3 prosent av alle barn i Ukraina bor på en form for institusjon, og det har blitt vanskeligere å skaffe mat og legehjelp innad i landet. Disse barna lever også under et stort psykisk press, der bombing og beskytning skjer daglig.

En formulering i loven gjør at ingen av barnehjemsbarna kan flykte til Norge eller andre land uten en avtale, selvom om flere tusen av dem allerede skal ha blitt tvunget på flukt da en stor del av institusjonene ligger i krigsherjede eller krigstruede nabolag.

– Situasjonen er prekær og vil bli verre for barnehjemsbarna i Ukraina. Jeg har ikke hørt om noen slik situasjon for barn i Europa i nyere tid. Så fastlåst som situasjonen er, bør våre myndigheter på eget initiativ ta kontakt med myndighetene i Ukraina og få til en avtale så raskt som mulig

Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barnas direktør for politikk og kommunikasjon
Katastrofefondet 12

Hva gjør Redd Barna i Ukraina nå?

Vi er på bakken i Ukraina, Polen og Romania, og gir livreddende hjelp som mat, vann, kontantstøtte og trygge oppholdssteder. Les mer om responsen og hva pengene går til.