Kostnader i en skolehverdag – rapport

Se opptak av live-stream fra lansering 5.desember 2023 av rapporten Kostnader i en skolehverdag – Hva må gjøres for at gratisprinsippet skal følges opp i praksis? , og last ned rapporten.

En jente står i en skolegård og ser rett i kamera

Redd Barna inviterte til rapportlansering og barnerettighetsfrokost om kostnader i skolen, og hva som må gjøres for at gratisprinsippet skal overholdes i praksis.

Se opptak av live-sending her:

Trykk på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

“Vi skulle på sykkeltur, sa læreren, men jeg hadde jo ikke sykkel.”

“Jeg sa jeg ikke kunne være med, men egentlig var det sånn at vi ikke hadde penger til å kjøpe det jeg måtte ha med på klasseturen.”

Alle barn har rett til å gå på skole i Norge, og opplæringsloven er tydelig på at grunnskolen skal være gratis. På tross av dette får Redd Barna stadig tilbakemeldinger fra elever, foreldre og lærere, som forteller at det koster penger å gå på skolen. Noen av kostnadene går direkte imot gratisprinsippet. Andre kostnader er ikke direkte i strid med gratisprinsippet, da de blir betegnet som frivillige eller er knyttet til klassearrangementer som arrangeres av foreldre etter skoletid. Disse klassearrangementene kan allikevel oppleves som problematiske, og bidra til å ekskludere barn og unge fra fellesskapet fordi foreldrene ikke kan betale.

Kostnader er særlig problematisk i dagens kontekst med økende priser der mange barnefamilier opplever at økonomien blir stram. Redd Barna erfarer at dette kan ha konsekvenser for barns læring, trivsel, mestring og deltakelse i skolen. For at alle elever skal ha like muligheter, må elevenes skolehverdag være gratis for alle.

FNs barnekonvensjon fastslår at grunnutdanningen skal være gratis, universell og obligatorisk, men mange barn opplever det ikke slik. Redd Barna mener det er viktig å synliggjøre kostnadene i skolen, for å styrke arbeidet knyttet til en eventuell manglende oppfølging og innfrielse av barnets rett til utdanning.

Under barnerettighetsfrokosten presenterte Redd Barna funn fra ny rapport om kostnader i skolen, og man hører fra representanter som løfter elevstemmen, foreldrestemmen og lærerperspektivet, samt Ombudet for barn og unge i Viken og forskere.

Program

 • Velkommen ved Redd Barna
 • Kostnader i skolen – funn fra Redd Barnas nye rapport ved Stina Eiet Hamberg, seniorrådgiver levekår og inkludering, og Anne Elin Kleva, seniorrådgiver skole, i Redd Barna
 • «Ikke såå gratis.» Gratisprinsippet i skolen – hvilke utfordringer ser vi? ved Ombudet for barn og unge i Viken ved Bodil J. Houg
 • Praktiseringen av gratisprinsippet i et skole-hjem-perspektiv ved Marianne Dahlseng, kontorsjef i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Hun vil fortelle om FUG sine funn om gratisprinsippet og nye tall fra våren 2023.
 • Gratisprinsippet i skolen sett fra lærerperspektivet ved Thomas Valås, Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet i Oslo
 • Panelsamtale – hva må til for at gratisprinsippet følges opp i praksis? Ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna. Deltagere i panelet:
  • Øystein Mathisen, representant for Arbeiderpartiet i Utdanningskomiteen
  • Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen
  • Thomas Valås, Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet i Oslo 
  • Bodil J. Houg, Ombudet for barn og unge i Viken

Konferansier er Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Har du spørsmål om arrangementet?  Ta kontakt med Stina Eiet Hamberg, rådgiver barns levekår, epost: [email protected]

Foto: Redd Barna. Foto er et illustrasjonsbilde