Frokostseminar: Hvordan kan barn med flyktningbakgrunn ivaretas best mulig i skolen?

Når: 25.mai 2023 – kl. 09.00 – 10.30
Hvor: Redd Barna-huset i Oslo

Redd Barna ønsker velkommen til frokostseminar om inkluderende utdanning for flyktninger og sårbare grupper – erfaringer fra Romania og Norge.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Dato: Torsdag 25.mai
Tid: kl.09.00 – 10.30 (frokost serveres fra 08.30)
Hvor: Redd Barna huset, Bøkkerveien 2, 0579 Oslo (Hasle)
Redd Barna huset er tilrettelagt. Se mer info nederst.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

Sett deg gjerne som «Skal» i Facebook-eventen for arrrangementet.

I 2022 og 2023 vil rekordmange familier flykte til og bosette seg i Europa. Mange av familiene flykter fra krig og vil ha opplevd traumatiske hendelser enten i hjemlandet eller under flukten. Mange av barna vil ha behov for støtte og oppfølging i kortere eller lengre perioder.

Skolen er en hovedarena for sosial tilpasning der barn tilbringer mye av sin tid, lærer sosiale koder, og får seg venner og nettverk. Forskning bekrefter at skolen har stor betydning for barns velvære og psykososiale helse. Lærere er betydningsfulle for elevene som har begrenset nettverk. Hvordan kan vi best sikre inkluderende utdanning for barn med flyktningbakgrunn og sikre at de ivaretas på en best mulig måte i skolen?

Salvati Copiii (Redd Barna Romania) og Redd Barna Norge samarbeider om et erfaringsutvekslingsprosjekt med søkelys på lokal utvikling, fattigdomsreduksjon og en inkluderende skole. Prosjektet er finansiert av EØS-midler og ledes av Redd Barna Romania. Målet med prosjektet er å forebygge skolefrafall og skape en inkluderende skolehverdag for barn med rom-bakgrunn, men også for barn med flyktningbakgrunn. Romania er et naboland til konflikten i Ukraina og har mottatt svært mange flyktninger på grunn av krigen.

PROGRAM:

  • 09:00 Velkommen og innledning fra Birgitte Lange, Generalsekretær Redd Barna og Gabriela Alexandrescu, Generalsekretær Redd Barna Romania
  • 09:10 Innledning ved Marianne Borgen, Ordfører Oslo
  • 09:15 Barn på flukt fra Ukraina – hva med skolen? – status fra reise til Ukraina, Polen og Romania ved Linda Bukåsen, Regionleder for Europa og Midtøsten i Redd Barna
  • 09:20 Panelsamtale 1: Hvordan jobber myndigheter lokalt i Norge og Romania for å sikre at barn som flykter til landet ivaretas på en best mulig måte i skolen? Hva er hovedutfordringene?
  • 09:50 Hvordan opplever barn med flyktningbakgrunn skolen og hvilke behov har de? Ved Tine Mathisen, OsloMet
  • 10:00 Panelsamtale 2: Hvordan kan vi best ivareta barn med flyktningbakgrunn i skolen? Beste erfaringer – største utfordringer, kort intro fra Sunniva Holmås Eidsvoll, Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, og minister fra Romania.
  • 10:30 Avslutning

//

Har du spørsmål om arrangementet? Ta gjerne kontakt! Send epost til [email protected]

Redd Barna huset er tilrettelagt og har trinnfri adgang, heis og opplegg for teleslynge. Ta gjerne kontakt med oss angående spørsmål om dette.