Et sprengt bistandsbudsjett + Oljefondet = Sant?

Mandag 4. mars 2024 arrangerte Redd Barna frokostseminar på Sentralen om temaet «Et sprengt bistandsbudsjett + Oljefondet = Sant?  

Debatten har gått om «Bistand 2.0» i spaltene de siste ukene og Redd Barna har med kampanjen Verdens minste kakestykke en god løsning: årlige uttak fra Oljefondet til klimafinansiering, for på den måten å frigi mer midler til bistand. Vår påstand er at verdens minste kakestykke fra den gigantiske norske oljekaka kan gjøre en enorm forskjell.  

I Forstanderskapssalen på Sentralen får vi høre fra fagfolk, politikere, økonomer, alle som kan ha noe interessant å komme med i debatten.   

Det blir først korte innledninger fra Thina Saltvedt (Nordea), Bård Vegar Solhjell (Norad), og Redd Barna, og deretter debatt mellom politikere. 

I debatten spør vi:  

  • Behovet for klimafinansiering blir stadig større, samtidig som andre behov også mangler finansiering. Deler Norge nok?
  • Det er populært å snakke om å gjøre mer med mindre, men når vi vet hvilke finansieringsgap som finnes, burde vi ikke også spørre hvordan vi får til å gjøre mer med mer?
  • Er det politisk vilje til å bruke en liten andel av oljefondet til å adressere globale problemer?

Debatten ledes av Eirik Mofoss, daglig leder ved Senter for langsiktig politikk.  

Det blir frokost fra 8.15-8.45 og deretter innledninger og debatt fra 8.45-10.00.

Løpende oppdateringer publiseres på Facebook-arrangementet. Eventuelle vesentlige endringer vil bli kommunisert via epost til deltakere som har registrert dette.

Ta kontakt med arrangementsansvarlig Henrik Hvaal på [email protected] dersom du har spørsmål.

Vel møtt!