Barnerettighetsfrokost om høring av barn i asylsaker

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas barnerettighetsfrokost om hvordan vi kan sikre trygge rammer for høring av barn i asylsaker.

Se opptak av live-stream:

Når barn søker beskyttelse i Norge, møter de et system som skal ta beslutninger som får store konsekvenser for livet og fremtiden deres. Det er avgjørende at asylprosessen er tilrettelagt for barn, for å ivareta barnets interesser best mulig og for å kunne foreta effektive og gode vurderinger i søknaden om beskyttelse.

Barn som Redd Barna har snakket med beskriver en stor belastning knyttet til asylintervjuet. Både stor usikkerhet i forkant, knyttet til hvilke spørsmål som blir stilt og hvilke konsekvenser svarene deres får, og i etterkant kommer tankene og marerittene.

Hva kan vi lære av barnehusmodellen for å sikre trygge rammer for høring av barn i asylsaker? Under barnerettighetsfrokosten presenterer Redd Barna hovedfunnene i vår nye rapport «Vi må være trygge for å fortelle», hvor vi drøfter hva vi kan lære av barnehusmodellen for å styrke rammene for høring av barn i asylsaker.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gir kommentar. Du hører også fra flere fageksperter om hva de tenker må til for å sikre at høring av barn i asylsaker gjennomføres på en trygg og rettssikker måte.

PROGRAM

  • Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, ønsker velkommen
  • Camilla Engeset, spesialrådgiver barn på flukt i Redd Barna, presenterer funn fra rapporten «Vi må være trygge for å fortelle. Høring av barn i beskyttelsessaker – hva kan vi lære av barnehusmodellen?»
  • Johanna Mortensen og Helena Thorsen, advokatfullmektiger i Wiersholm presenterer hovedfunn fra utredning av spørsmålet om hvordan barnets beste og barnets rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12 blir balansert og ivaretatt i det norske regelverket om asylintervju og tilrettelagte avhør
  • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl holder innlegg om høring av barn i asylsaker
  • Panelsamtale om hvordan sikre trygge rammer ved høring av barn i beskyttelsessaker. Du hører fra:

• Panelsamtale om hvordan sikre trygge rammer ved høring av barn i beskyttelsessaker.

I panelet:

  • Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist
  • Hanne Kirkebø, seniorrådgiver og barnefaglig intervjukoordinator, UDI
  • Elin Berstad Mortensen, seniorrådgiver, NOAS
  • Eli Filseth, nestleder, Vergeforeningen

//

Har du spørsmål om denne barnerettighetsfrokosten eller rapporten? Ta gjerne kontakt! Send epost til Camilla Engeset, spesialrådgiver barn på flukt, [email protected]