Barn med funksjonsnedsettelser barnerettighetsfrokost i Trondheim

Når: Torsdag 8.juni – kl. 09.00 – 11.00
Hvor: Mangfoldshuset, Kongens gate 34, Trondheim

Et barn står ved et tre med ryggen til og ser mot en fotballbane der andre barn spiller sammen.

Redd Barna og Handikappede Barns Foreldreforening inviterer til barnerettighetsfrokost om barn med funksjonsnedsettelser – inkludering vs. ekskludering i skolen og på fritiden.

Dato: Torsdag 8.juni
Tid: kl.09.00 – 11.00 (frokost serveres fra 08.30)
Hvor: Mangfoldshuset, Kongens gate 34, Trondheim

Arrangementet vil tegnspråktolkes.
Se info om tilrettelegging i påmeldingsskjema.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her.

Her er Facebook-eventen for arrrangementet.

I Redd Barnas nye rapport «Du kan heller gå tur med mattelæreren» har vi snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilrettelagt. I tillegg til ungdom og unge voksne har vi snakket med foreldre og lærere.

Hva gjør det med et barn eller ungdom når du holdes utenfor og ikke får delta på skoleturen, eller må være på styrkerommet alene mens resten av klassen har kroppsøving? Hva trengs for at alle elever skal inkluderes i aktivitetene i skolen? Dette får du høre mer om under barnerettighetsfrokosten i Trondheim.

PROGRAM:

• Velkommen ved Ann Marit Longva, regionleder i Redd Barna Region midt

Del 1 – Utfordringer og beskrivelser av barrierer for deltagelse i aktiviteter i skolen og på fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

• Innledning ved Martine Eliasson, Norges Handikapforbund Trøndelag, om fordommer barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser møter på når man vil delta i fritidsaktiviteter.

• Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna, presenterer den Redd Barnas nye rapport «Du kan heller gå tur med mattelæreren. Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelser».

• Kroppsøving – et fag for livslang bevegelsesglede eller en kjip bekreftelse på å være annerledes? Panelsamtale med:
o Runa Korshavn, universitetslektor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forsker på kroppsøvingsfagets posisjon og utvikling i skole, og kompetanseutvikling innenfor fagområdet.
o Mia Larsen Sveberg, 1.nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom og medlem av referansegruppa for Redd Barnas rapport
o Erik Riis-Johansen, lærer ved Nidaros Idrettsungdomsskole og forelder
o Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna, vil lede samtalen

Del 2 – Inkludering vs. diskriminering. Hvorfor blir mitt barn tatt ut og ikke får delta?

• Foreldrenes perspektiv på deltagelse for barn med funksjonsnedsettelser i aktiviteter i skolen: Hvorfor blir mitt barn tatt ut? Og hva er konsekvensene? Ved Annette Jensen, leder i Handikappede Barns Foreldreforening

• Panelsamtale om praksis i Trondheimsskolen – inkludering vs. ekskludering av barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Panelsamtale med:
o Svein Johny Forren, kommunalsjef for skole i Trondheim kommune
o Trine Sumstad Wigtil, interessepolitisk ansvarlig i Handikappede Barns foreldreforening
o Tone Bratseth, leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trondheim kommune, lagleder for Kolstad tilrettelagt håndball (Kolstad TH), og forelder
o Samtalen ledes av Annette Jensen, leder i Handikappede Barns Foreldreforening

Del 3 – Hva må gjøres? Politikk og handling nå!

• Politikere – om innfrielse av barn og unge med funksjonsnedsettelsers rett til inkludering i skole og fritid. Politikere som deltar:
o Kent Ranum, Høyre
o Edvin Helland, Arbeiderpartiet
o Geirmund Lykke, Kristelig Folkeparti
o Anny Vollan, SV
o Reidar Albertsen, FrP
o Ivar Henry Larsen, MDG
o Mads Heggen, Partiet Sentrum

Flere politikere vil annonseres fortløpende.

• Visning av Redd Barnas nye film om fritid uten fordommer for alle barn og unge

//

Har du spørsmål om arrangementet? Send epost til Marianne Skogen, kampanjerådgiver i Redd Barna, [email protected]