Barn i kommunale boliger. Hva sier barna om sin bosituasjon?

Se opptak av live-stream fra barnerettighetsfrokost og lansering 28.september 2023 av rapporten Barn i kommunale boliger – Hva sier barna om sin bosituasjon, og last ned rapport, plakat og se film fra prosjektet Ungdom i kommunale boliger.

Illlustrasjonsbilde av klosser som ser ut som blokker og tittelen: Barn i kommunale boliger - hva sier barna om sin bosituasjon?

Redd Barna og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet barnerettighetsfrokost og rapportlansering: Barn i kommunale boliger – om barns rett til en god bolig, og et trygt og godt bomilljø.

Se opptak av live-stream

Trykk på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

Redd Barna lanserer, i samarbeid med forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Forskningssenter for bolig og velferd (BOVEL) ved OsloMet, en ny rapport og video fra forskningsprosjektet Ungdom i kommunale boliger (se lenker under).

I prosjektet har ungdom som bor i kommunal bolig i Oslo fortalt om hvordan de opplever sin bosituasjon, hva de mener er utfordringer, og hva som må til for at barn skal få en god og trygg bosituasjon. Ungdommene har laget en sjekkliste med konkrete forslag til hvordan vilkårene for barn i en kommunale boliger kan forbedres. Det er barn og unge som selv er bosatt i kommunale bolig, som best vet hvordan deres bosituasjon kan bli bedre, og nå skal de fortelle dette til de voksne som bestemmer. Prosjektet har hatt som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape gode bo- og bomiljøforhold. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

FNs barnekonvensjon artikkel 27 og FNs bærekraftsmål nr. 11 fastslår at alle barn har rett til trygg og god bolig, men mange barn i Norge opplever det ikke slik. Kommunale boliger er ment å være et midlertidig tilbud, men noen barn blir boende der hele barndommen. Dette er bekymringsverdig fordi boligsituasjonen til barn som bor i kommunal bolig karakteriseres som oppsiktsvekkende dårlig.

Hvordan barn bor, påvirker hvordan de har det. En god bolig har betydning for om barn fullfører skolen og for helsen deres. Barn som bor trangt og dårlig kan ha vanskelig for å få gjort lekser eller ikke ønske å invitere venner med hjem. Familier i kommunale boliger kan oppleve mange utfordringer. Foreldrene kan ikke skjerme barna mot dårlig boligstandard som trangboddhet og fukt, problemer knyttet til at barnefamilier, psykiatriske pasienter og rusavhengige bor tett på hverandre, eller stigmatisering og negative oppslag i media om kommunale boliger.

Dette får du høre mer om under barnerettighetsfrokosten. 

PROGRAM

• Velkommen ved Monica Sydgaard, leder av Redd Barnas Norgesprogram

• Status for kommunale boligsektoren – nasjonalt og lokalt ansvar og tiltak. Innlegg ved Jardar Sørvoll, NOVA, Oslo Met, leder for BOVEL-senteret og nyutnevnt leder for Husleielovutvalget

• Hva gjør Oslo kommune for å sikre gode boforhold for alle barn? Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq

• Ungdom i kommunale boliger – erfaringer og råd fra ungdom

– Video fra ungdom: erfaringer og 8 råd for å bedre boforholdene, laget i samarbeid med ungdomsredaksjonen Ildfluene. Se filmen her.
– Presentasjon av forskningsprosjektet ved Ingar Brattbakk og Frederick Reiersen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Oslo Met

Ungdom i kommunale boliger er et forskningsprosjekt utført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Redd Barna og finansiert av Stiftelsen Dam. Les mer om prosjektet her.

Rapporten Ungdom i kommunale boliger kan du laste ned her.

8 råd fra 10 unge i kommunale boliger plakat kan du laste ned her.

• Presentasjon og filmvisning av kortdokumentarfilmen Det finnes ingen naboer her lenger, regissert av Signe Rosenlund Hauglid. I filmen møter vi kunstner Hanna Asefaw som vokste opp med sin eritreiske familie, i en kommunalbolig på Grünerløkka sent på 90 tallet. Gjennom spoken word besøker hun barndommens univers gjenskapt i miniatyr, og skildrer minner om tilhørighet, kultur, klasse og betydningen av et hjem.

NB! Filmen er klippet vekk fra live-stream opptaket på grunn av visningsrettigheter.

• Samtale – Hva må gjøres for å sikre verdige boforhold for barnefamilier?

Du hører fra:

– Anna-Sabina Soggiu, forfatter av boken Vi fattigfolk

– Hanna Assefaw, kunstner

– Tobias Drevland Lund, stortingspolitiker fra Rødt

– Sunniva Holmås Eidsvol, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, fra SV

– Hassan Nawas, fraksjonsleder for helse og sosialutvalget for Oslo Høyres bystyregruppe

• Avslutning og takk for i dag

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Stina Eiet Hamberg, rådgiver barns levekår, epost: [email protected]