Barn fra hele verden ber leder beskytte barndommen deres

Redd Barna har lansert verdens største undersøkelse av hvordan koronapandemien rammer barn. 8000 barn forteller med egne ord, og det de forteller bekymrer Redd Barna dypt.

En gutt fra Bangladesh ikledd blå klær ser i kamera med armene i kryss. I bakgrunnen er en inngjerdet lekeplass
Amir (10) bor i en flyktningleir i Bangladesh, der COVID-19 har ført til at læringssenteret er stengt.

For en hel generasjon barn er dette et skjellsettende år. Et år de vil huske for alltid, som de aldri får tilbake. For mange barn kan konsekvensene av pandemien være svært alvorlige, og endre livene deres for alltid.

Redd Barna ønsket å høre fra barna selv.

Derfor gjennomførte Redd Barna en spørreundersøkelse med over 8000 barn i alderen 11-17 år, og 17.500 foreldre og omsorgspersoner i 37 land.

Denne undersøkelsen, lansert 10. september 2020, er den hittil største og mest omfattende blant barn og familier under COVID-19. Den gir viktig innsikt i hvordan pandemien påvirker barns liv og deres tanker om fremtiden og hva som må forandres.

Barn har klare rettigheter

Barns rettigheter, slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon, må respekteres, beskyttes og oppfylles – også i krisetider.

Barna som svarte på undersøkelsen stilte tydelige krav til sine ledere om å oppfylle rettighetene deres.

De krever tiltak innen utdanning, blant annet gjenåpning av skoler og bedre fjernundervisning. De krever økt tilgang til helsetjenester, og ber om at myndighetene prioriterer de fattigste familiene først.

Samarbeid mer med barn. Vi er framtiden, og hvordan dere behandler oss nå vil påvirke hvordan framtiden ser ut.

 Jente (12), Kosovo

Nå, under pandemien er det forventet at barn som lider av underernæring vil øke, og verst er det for barn med kroniske sykdommer, funksjonshemminger, og barn fra fattige familier.

De ber om å få sine rettigheter innfridd.

Kritisk helsesituasjon for barn

Etter COVID-19s inntog på helseklinikker og sykehus verden over har mye annen helsehjelp blitt nedprioritert eller opphørt.

Funn fra rapporten viser at nesten 90 prosent av respondentene har slitt med å få tilgang til helsetjenester og medisiner under pandemien.

Når helsearbeidere må ta seg av akutt syke og sykehusene fylles med mennesker som er koronasyke, blir det mindre kapasitet til å følge opp andre syke. Det går særlig ut over barn når svangerskapskontroll, barnevaksinasjonsprogrammer og helsekontroller utsettes eller ikke følges opp.

Som et resultat vil mange barn dø av sykdommer vi vanligvis kunne forbygget.

Folk har mistet jobbene sine, som igjen har ført til mange familier ikke kan skaffe den maten de trenger.

To tredjedeler av de spurte forteller at de har hatt problemer med tilgang til næringsrik mat, og at det var vanskelig å skaffe familien sin kjøtt, meieriprodukter, korn, frukt og grønnsaker.

Min far og bror har mistet jobbene sine på grunn av korona, og det er mange flere mennesker i samme situasjon, de har familier å forsørge, og de trenger penger. 

Jente (15), Egypt

Nå, under pandemien er det forventet at barn som lider av underernæring vil øke, og verst er det for barn med kroniske sykdommer, funksjonshemminger, og barn fra fattige familier.

En jente med ansiktsmaske ser ut i luften i en dørkarm.
Moren til Dayana (15) i El Salvador mistet jobben etter COVID-19. Nå har de ikke råd til wifi som Dayana trenger for å følge med på skolen.

Utdanning i fare

Barn uten tilgang til hjelp med undervisning vil bli hengende igjen lenge når de en dag kommer tilbake til skolen igjen. Redd Barna har estimert at 10 millioner barn aldri vil komme tilbake til skolen i det hele tatt.

Med dette bakteppet er funnene i rapporten «Protect a Generation» nedslående:

  • Mer enn 8 av 10 sa at de følte at de lærte lite eller ingenting i det hele tatt. Dette tallet var enda høyere for barn som bodde i fattige husholdninger, barn på flukt og jenter.
  • Færre enn 1 prosent av barn fra fattige husholdninger sa at de har tilgang til internett for fjernundervisning, til tross for at mer enn 60 prosent av de nasjonale fjernundervisningsinitiativene er avhengige av elektroniske plattformer.
  • 40 prosent av barna fra fattige husholdninger sa at de trenger hjelp med skolearbeidet, men de har ingen som kan hjelpe dem.

Jeg er redd for tenåringsgraviditeter og barneekteskap; skolejenter er de mest ettertraktede for ekteskap etter at skolene stengte.

 Jente (14), Kenya

Redd Barna med brev til norske ministre

Redd Barna har oversendt et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Ministrene bes innstendig om å lytte til stemmene til de 8000 barna som beskriver hvordan de opplever de siste månedene, i rapporten «Protect a Generation». 

Redd Barna skriver: 

«Vi er svært bekymret for de yngste i samfunnet vårt, som treffes så hardt av den lange rekken med negative konsekvenser av pandemien. Vi ber dere om å snakke høyt og klart på vegne av de 2.3 milliarder barna som ikke kommer til orde på de globale arenaene dere er, og sikre at også deres stemmer blir hørt og deres rettigheter innfridd.»