16 år med Statens Barnehus – Hvordan har det gått og veien videre

Se opptak av live-stream fra barnerettighetsfrokost 21.september 2023 om 16 år med Statens Barnehus – Hvordan har det gått og veien videre

Barneleker er stablet oppå hverandre som ser ut som et hus.

Redd Barna inviterer til barnrettighetsfrokost: 16 år med Statens Barnehus – Hvordan har det gått og veien videre.

Se opptak av live-stream

Trykk play, og deretter på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å gå til fullskjerm modus.

Snart 16 år har gått siden det første Barnehuset åpnet i Bergen i 2007. Etter dette har det blitt etablert 11 barnehus rundt omkring i landet. Redd Barna var en pådriver for etableringen av barnehus.

Statens barnehus, som er organisert som en del av politidistriktene, tar imot barn som har blitt utsatt for vold og overgrep i politianmeldte saker og de skal gi trygge rammer for avhør og oppfølgning av barna. De skal fungere som en bro mellom politi, rettsvesen og et helhetlig helse- og oppfølgingstilbud.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met la frem sin evaluering av barnehusene i 2021. Denne viste at barnehusene har en viktig funksjon i avhør av barn. Men det kom også frem at det helhetlige arbeidet rundt barnet, selve kjernen i barnehusmodellen, noen steder taper til fordel for straffesporet. En klar anbefaling i NOVA sin evaluering var også at mistenkte barn må få tilgang til barnehusene.

Regjeringen sier at evalueringen vil følges opp i den nye Opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn som er varslet denne høsten.

På barnerettighetsfrokosten får vi høre fra barnehusene selv om hvordan de jobber og hva de tenker er viktig i den videre utviklingen av barnehusene fremover. Du hører fra forskere ved NOVA om funnene fra evalueringen av barnehusene og hva de mener trengs fremover. Politisk ledelse ved statssekretær i Justisdepartementet Geir Indregård (SP) kommer for å innlede om regjeringens arbeid. Vi får også en hilsen fra tidligere justisminister Knut Storberget.

PROGRAM

• Velkommen og intro til barnehusene ved Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna

• Hilsen fra tidligere justisminister Knut Storberget

• Presentasjon av evalueringen av barnehusene og anbefalinger fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Met, ved forskere Elisiv Bakketeig og Lotte Cathrin Andersen

• Vi hører fra barnehusene selv: Hva skjer i barnehusene og hva er de opptatt av selv? Astrid Johanne Pettersen fra Statens Barnehus Oslo og Cathrine Bjordal Bergheim fra Statens Barnehus Moss

• Om regjeringens arbeid ved Geir Indrefjord (SP), Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

• Hva skal barnehusene være i fremtiden? Panelsamtale. Du hører fra barnehusene, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Redd Barna m.fl.

Programmet vil oppdateres fortløpende.