Foto: Hazel Thompson
Den kongolesiske legen Denis Mukwege deltar på konferansen for bekjempelse av seksuell- og kjønnsbasert vold. Mukwege har behandlet tusenvis av kvinner og jenter som har blitt utsatt for seksualisert vold.

Redd Barna støtter uttalelsen fra et samlet sivilsamfunn til den internasjonale giverkonferansen for bekjempelse av seksuell- og kjønnsbasert vold som går av stabelen i Oslo i dag, 24. mai. Uttalelsen fra sivilsamfunnet kommer med ni tydelige krav til stater, givere og FN, blant annet at stater må leve opp til sine forpliktelser og gjøre alt de kan for å beskytte og forebygge seksuelle overgrep i krig og konflikt. Dessuten krever sivilsamfunn at alle overlevende av seksuell vold får tilgang til behandling tilpasset alder, kjønn og kultur og psykososial støtte, og tilgang til trygg abort når det er nødvendig. Like viktig, at gjerningsmennene stilles til ansvar og blir straffet for sine grove forbrytelser.

Les uttalelsen fra sivilsamfunnet her.

Ber verdens ledere øke innsatsen kraftig

Redd Barna kommer også på konferansen i dag med en egen uttalelse hvor vi ber verdens lederer øke kraftig deres politiske og finansielle innsats for å beskutte barn mot seksuelle overgrep og grove forbrytelser i krig og konflikt. Vi i Redd Barna-bevegelsen forplikter dessuten oss selv til å øke innsatsen for beskyttelse av jenter og gutter, og særlig adressere sosiale og kjønnsbaserte normer som forårsaker kjønnsbasert og seksuell vold.

Foto: Redd Barna
Fra konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises».

Vi øker vårt programarbeid innenfor psykisk helse og psykososial støtte og behandling av overlevende, og vil framover også øke kunnskapen om seksuell vold blant alle våre humanitært ansatte. Seksuell vold mot barn i krig er både destruktivt og umenneskelig, og det er et grovt brudd på barns rettigheter.

- Når en kvinne blir voldtatt, er det vårt liv som blir ødelagt. Når et barn blir voldtatt, er det vår framtid, sa Denis Mukwege i sin tale til konferansen i dag.
Den kongolesiske legen ble tildelt Nobels fredspris i fjor for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Mukwege deltok på Redd Barnas fredsprisfest, sammen med Nadia Murad, som mottok fredsprisen sammen med ham.