Foto: Privat
- Vi vurderte å vente til neste morgen, men tok ikke sjansen, og oppsøkte i stedet et sykehus hvor sønnen vår Rudy ble født. Han var svak, og måtte ligge i kuvøse og mates gjennom sonde i flere dager, forteller Constance.

De første månedene av graviditeten bodde Constance og ektemannen, Nate, i Chicago, og fikk oppfølging gjennom det offentlige helseprogrammet Medicaid. Så flyttet de til
Sør-Dakota, og mistet tilbudet.

Nå som Constance allerede var gravid, var det vanskelig å få tak i helseforsikring, uansett hvor mye hun var villig til å betale. Etter noen måneder fant de en jordmor som var villig til å gi henne svangerskapsoppfølging og fødsel til en overkommelig pris. De betalte 800 dollar for de siste seks ukene av svangerskapet, og skulle 2 500 dollar for en hjemmefødsel. Men fødselen gikk ikke som planlagt.

Foto: Privat
Her er lille Rudy i trygge omgivelser.

Gikk ikke som planlagt

Halvannen måned før termin gikk vannet. Det skjedde midt på natten da jordmoren ikke var tilgjengelig.

- Heldigvis var Nate hjemme den natten, sier Constance. Mannen jobber i perioder langt unna hjemmet.

- Vi vurderte å vente til neste morgen, men tok ikke sjansen, og oppsøkte i stedet et sykehus hvor sønnen vår Rudy ble født. Han var svak, og måtte ligge i kuvøse og mates gjennom sonde i flere dager, forteller Constance.

Regningen kom på 70 000 dollar. Heldigvis etterga sykehuset store deler av gjelden, takket være iherdig innsats og uttalelser til media. Men flere år etter sliter familien fortsatt med tilbakebetaling av pengene de skylder.

I USA er man avhengig av helseforsikring for å få dekket utgiftene i forbindelse med svangerskap og fødsel. De fleste har slike forsikringsordninger gjennom sin arbeidsgiver. Det offentlige helseprogrammet Medicaid er behovsprøvd, og skal dekke helsehjelp til lavinntekstfamilier. 2 millioner mødre føder hvert år uten helseforsikring i USA.

Foto: Redd Barna
Bli med å viske ut livsfaren ved svangerskap og fødsel. Din signatur kan bidra til flere livreddende helsearbeidere.

Helsearbeidere til alle

- Ingen mødre skal behøve å risikere sitt eget eller barnets liv ved å føde uten kvalifisert fødselshjelp, og dette er et brudd mot både kvinner og barns grunnleggende rettigheter. Det har vært satset altfor lite på nyfødthelse og tilgang til integrerte helsetjenester for mor og barn, sier Tove Wang.

Norge har gjort en god innsats for barne- og mødrehelse internasjonalt, men ikke prioritert en nødvendig satsning på helsearbeidere. Gjennom underskriftskampanjen «9 måneder igjen» krever Redd Barna at den norske regjeringen investerer mer i helsearbeidere for å forhindre at mødre og barn i fattige land dør. En kvinnes «9 måneder» skal være preget av forventning og glede uansett hvor i verden hun bor.

Gi din signatur i dag og støtt oss i kampen for flere livreddende helsearbeidere.