Hent barna
våre hjem nå!

Norske barn sitter innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster!

Krev at barna våre hentes hjem!


Tusen takk,

13 405

Så langt har 13 405 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 15 000?

Om kampanjen

Norske barn sitter internert i Syria med fare for sin helse, sikkerhet og sitt liv. Redd Barnas humanitære arbeidere i leirene beskriver forholdene som umenneskelige, og forteller om svært dårlige helsetilstander hos barna. Krigsskader og traumer, vann- og insektbårne sykdommer, luftveisinfeksjoner og undernæring rammer mange. Konfliktnivået er høyt, og barna er ikke trygge.

Siden februar har vi oppfordret regjeringen på det sterkeste til å snarlig hente hjem de norske barna og deres mødre. 

I begynnelsen av juni ble fem norske foreldreløse barn hentet hjem. Mens de barna som har foreldre i live sitter fanget igjen i leirene og straffes for hver dag som går.

Å ta barna hjem og la foreldrene bli igjen, er ifølge flere eksperter i strid både med Barnekonvensjonen og Menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser om rett til familieliv. Skal regjeringen handle i tråd med forpliktelsene i konvensjonene og dessuten ikke bidra til videre traumatisering av barna, må vi hente hjem mødrene sammen med barna, hvor mor blir etterforsket og eventuelt straffeforfulgt i Norge.

De norske barna er uskyldige ofre for krigen. Flertallet av det norske folk mener at barna må få komme hjem. Regjeringen må vise at vi som samfunn har lært av historien, og ikke lar barn ta straffen for foreldrenes dårlige valg. Liv og helse står på spill. Hent barna våre hjem nå!

 

 

Dette skjer med underskriften din

 

Da vi nådde over 10.000 underskrifter ble disse overlevert til regjeringen, men vi gir oss ikke. Kampanjen fortsetter til barna er trygt hjemme i Norge.

Vi bruker støtten fra deg og alle andre som skriver under på oppropet i det videre arbeidet vårt for å jobbe for at norske myndigheter snarest mulig henter hjem disse barna.

Alle nye underskrifter blir også overlevert statsminister Erna Solberg.

Dette oppropet er en del av den globale bevegelsen for å stoppe krig mot barn.

Dette har skjedd så langt

 

 • Siden februar 2019 har Redd Barna i møter, aviser, radio og tv bedt norske myndigheter om å hente norske barn av IS-foreldre og deres mødre hjem til Norge.

 • 27. mars: Sammen med Bymisjon sendte vi et brev til utenriksministeren, familieministeren og justisministeren der vi ba regjeringen hente barna straks da det haster og deres liv er i fare. Dette ble fulgt opp i et møte med statssekretærene i de ulike departementene.

 • 23. april: Som resultat av vårt arbeid samt presset fra andre aktører, annonserte statsministeren at Norge aktivt vil hente hjem barna av norske IS-krigere, men bare de foreldreløse.

 • 26. april: KrFs landsmøte kom med krav om at Norge ikke skal skille IS-mødrene fra barna sine, og at de snarest må bli hentet til Norge.

 • 3. juni: 5 foreldreløse barn til norsk IS-kvinne blir hentet hjem.

 • 14. august: 20 tidligere regjeringsmedlemmer, inkludert tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, stilte seg bak brevet vårt til statsminister Erna Solberg med bønn om å hente norske barn av IS-foreldre og deres mødre hjem til Norge.

 • 15. august: Brevet vårt inspirerer også 20 forfattere til å stille seg bak appellen vår. De sender også et brev til statsministeren.

 • 20. august: Religion- og livssynslederforumet, bestående av ledere for de største tros- og livssynssamfunnene i Norge, følger også opp med en felles uttalelse der ber statsministeren om å hente barna hjem.  De har aldri tidligere uttalt seg felles om en konkret sak, før nå!

 • 21. oktober: Vi overleverte over 30.000 underskrifter til regjeringen. Underskriftene er samlet inn av oss og Amnesty i samarbeid med Press, Antirasistisk Senter, Norsk barnelegeforening, Den norske kirke, Dråpen i Havet, EAFO, FO - Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Jussbuss, Mennesker i Limbo, MiRA-Senteret, NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome Norway, RWALM, RIA, SEIF, Sosialarbeidere uten Grenser, Norge og Vergeforeningen - Følgesvennen.

 • 14. januar 2020: Regjeringen henter hjem syk femåring, søster og mor fra Syria. 


  Det sitter flere norske barn og kvinner innesperret i leire i Syria.  For hver dag som går øker faren for barnas sikkerhet, liv og helse. Vi forventer at regjeringen tar grep for å hente de hjem til Norge!