Foto: Redd Barna/Øyvind Toft
Ophelia Hope og Pogo Pops er blant flere artister som har stilt opp for Redd Barna i Bergen.

Redd Barna Bergen jobber aktivt med å fremme Barnekonvensjonen og skape oppmerksomhet rundt Redd Barnas viktige temaer i Bergensregionen.

Redd Barna Bergen har arrangert konserter, politikerhøringer, innsamlinger og informasjonsaksjoner. Medlemmene i gruppen er aktive medlemmer og stiller jevnlig opp på regionmøter og som delegater til landsmøter.

Medlemmene brenner for å skape en bedre verden for barn, noe du også kan bidra til! Ta kontakt med Region Vest dersom du også ønsker å bli med i Redd Barna Bergen.