I Bergen jobber vi aktivt med å fremme Barnekonvensjonen og skape oppmerksomhet rundt barns rettigheter og Redd Barnas viktige temaer i Bergensregionen.

Redd Barna Bergen har arrangert alt fra konserter til politikerhøringer, innsamlinger, informasjonskampanjer, debatter, foredrag med mer, og driver med aktiv politisk påvirkning for barns rettigheter i Bergen.

Medlemmene brenner for å skape en bedre verden for barn, noe du også kan bidra til! Ta kontakt med Region Vest dersom du også ønsker å bli med i Redd Barna Bergen.