Stine Sofies Stiftelse og Ada Sofie Austegard får Redd Barnas Barnerettighetspris 2020

Stine Sofies Stiftelse og grunnlegger Ada Sofie Austegard får prisen for 20 års innsats for å hjelpe barn og familier som opplever vold og overgrep

Prisvinner Ada Sofie Austegaard, grunnlegger av Stine Sofies Stiftelse.

– Jeg satt i bilen på vei over fjellet til Røros da jeg fikk den fantastiske nyheten, og ble så glad at jeg måtte rulle ned vinduet å rope litt ut i fjellheimen. Jeg kjente på stoltheten over alle de dyktige medarbeiderne mine, og alt det vi har fått til disse årene, sier Ada Sofie Austegard, som onsdag fikk beskjeden om at hun tildeles Redd Barnas barnerettighetspris.

– Det at barn har bidratt i beslutningen, gjør det enda mer spesielt å få denne prisen, sier Austegard.

Synlig forkjemper for barns rettigheter

Austegard startet Stine Sofies Stiftelse for 20 år siden, og har gjennom sitt arbeid blitt en synlig forkjemper for at barn ikke skal oppleve vold og overgrep. Hun har blant annet syklet Norge på langs og gått fra Oslo til Trondheim for å sette søkelys på dette.

I 2016 åpnet stiftelsen et eget senter for barn som har opplevd vold. Her kan barn og deres familier komme for å få hjelp til å få det bedre.

Da senteret åpnet, var det det aller første senteret i verden av denne typen. Nå kommer det rundt 500 barn til senteret årlig.

– Det var en drøm som ble til virkelighet den dagen jeg kunne gå på jobb i de fantastiske omgivelsene vi har bygget opp rundt Stine Sofie Senteret. Tenk deg den kraften og energien man får i dette viktige arbeidet når du hver dag møter de voldsutsatte barna! De har aldri før hatt en møteplass. Når jeg ser hvordan de knytter vennskap, ler, trøster, leker og lærer, så gir det motivasjon til å fortsette å stå på, sier Austegard.

Stine Sofies Stiftelse jobber også med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, og store nasjonale tiltak som Stine Sofie Foreldrepakke og Stine Sofie Barnehagepakke, er på vei ut i landet.

De har et voksende forskningsarbeid, hjelper barn og familier i møte med rettsvesenet, og er med på å påvirke politikere til å jobbe for å forhindre at barn blir utsatt for vold og å hjelpe de som har opplevd dette.

Bilde av bygningen til Stine Sofie Stiftelsen
Stine Sofie Senteret åpnet i 2016 i Grimstad. Da var det verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

– Prisen forplikter

Stine Sofies Stiftelse er den tolvte vinneren av Redd Barnas barnerettighetspris. Blant tidligere vinnere er Kong Harald, Helsesista og professor og barnerettighetsforkjemper Lucy Smith.

– Dette forplikter, mener prisvinneren, og sier hun ikke kan lene seg tilbake og tenke at nå er jobben gjort.

– Vold og overgrep er og vil dessverre også i fremtiden være et samfunnsproblem. Det handler om å aldri miste fokus på viktigheten av å forebygge volden, avdekke volden, ivareta de voldsutsatte barna og styrke rettssikkerheten til både ofre, pårørende og etterlatte.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gratulerer prisvinneren og skryter av hennes arbeid.

– Jeg har kjent Ada Sofie i mange år og er så imponert over hennes engasjement og alt hun får til. Barn som opplever vold og overgrep fortjener at noen hele tiden minner oss på dem, at de blir sett og fulgt opp på en ordentlig måte. Det gjør Stine Sofies Stiftelse hver dag. Gratulerer så mye med en svært viktig pris, sier han til Redd Barna.

Bilde av tre barn som peker på en påskrevet vegg hos Stine Sofie Stiftelsen
Hvert år kommer 500 barn og deres familier til Stine Sofie Senteret for å få hjelp til å få det bedre.

Stemt fram av barna

Det er Redd Barnas hovedstyre som vedtar hvem som vinner prisen. Barnerettighetsprisen går til noen som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Redd Barna henter alltid inn råd fra barn og unge i å komme fram til hvem som skal få prisen, og av 44 nominasjoner kunne barna til slutt stemme på fem verdige finalister.

– Det var barna som løftet fram Stine Sofies Stiftelse. Austegard og stiftelsen har i en årrekke jobbet med å bekjempe vold og overgrep mot barn, og er en verdig vinner for sitt engasjement og for å sette barns beskyttelse på dagsordenen. Hovedstyrets beslutning er helt i tråd med hvem barna selv mente at burde vinne i år, sier Nils Øveraas, styreleder i Redd Barna.

Dette er barnas kriterier for en verdig vinner:

  • En som ikke har begått overgrep eller andre krenkelser mot barn
  • En som har gjort en særlig innsats og stått på over tid
  • En som er rettferdig og ikke favoriserer noen barn på bekostning av andre
  • En som bidrar til faktisk endring og hvor engasjementet er genuint

Det er tolvte året på rad at Redd Barna deler ut barnerettighetsprisen. Den går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter.

Relaterte saker

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene