Stay barnetrygda! Barnerettighetsseminar om familiefattigdom

Se opptak av live-stream fra barnerettighetsseminaret. Hvorfor klarer vi ikke å reversere fattigdommen i Norge? Hva betyr det for et barn å vokse opp i fattigdom? Du hører fra psykologer, forfattere, jurister, økonomer, politikere og og ulike personer som deler sine egne historier.

Banner for seminaret med en tenåringsgutt som ser rett i kamera. På banneret står det stay barnetrygda barnerettighetsseminar om familiefattigdom. Du ser bilder av Tone Fløtten Fafo, Ahmed Fawad Ashrad Debattredaktør, Derya Incedursun forbrukerøkonom, hans olav lahlum historiker og peder kjøs psykolog.

Redd Barna inviterer til høstens viktigste barnerettighetsseminar: Stay barnetrygda! – kampen mot familiefattigdom. Hva vet vi, hva har vi lært og hva må vi gjøre?

SE OPPTAK AV LIVE-STREAM:

Se opptak av live-stream fra seminaret på Youngs i Oslo.

For å se i fullskjerm: Trykk på play. Trykk deretter på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

PROGRAM:

Velkommen – Stay Barnetrygda:
Åpning ved Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Skam og ensomhet – hvordan kjennes det å vokse opp i en fattig familie?
Barn som vokser opp i fattigdom forteller at det å ikke ha penger er flaut og skamfullt, og at det oppleves som urettferdighet. Hva gjør fattigdommen med et barn?

 • Peder Kjøs, psykolog. Ledet TV-programmet «Jeg mot meg» med ungdommer som deltok i gruppeterapi.
 • Kaisa Hansen-Suckow, forfatter av boken Oss mot verden. En historie om å være fattig om sin egen oppvekst.
 • Derya Incedursun, advokat og forbrukerøkonom i Nordea. Deler egne erfaringer med å vokse opp i en familie med lite penger. 
 • Samtale ledes av Ahmed Fawad Ashraf, journalist og debattredaktør i Avisa Oslo.

Familiefattigdom i Norge: status og utfordringer
Hva er status for familiefattigdom i Norge, hva er de største utfordringene, og hva skal til for å snu trenden?

 • Tone Fløtten, daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo.

Å vokse opp i fattigdom – konsekvenser for barnet og for samfunnet – barrierer for deltakelse og utenforskap:
Hvordan håndterer barn som vokser opp i fattigdom hverdagen, livet på skolen og på fritida? Hva skjer når barn faller utenfor?

 • Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist og samfunnspsykolog. Skriver bok om levekår og ungdom.
 • Ingar Brattbakk, samfunnsgeograf som forsker på sosial ulikhet i by, segregasjon, sosial- og kulturelle endringsprosesser i byer
 • Christian Poppe, sosiolog og forsker ved osloMet, med privatøkonomi og gjelds- og betalingsproblemer som forskningsfelt. Poppe er aktuell med rapporten Dyrtid under oppseiling.
 • Samtale ledes av Tone Fløtten, daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo.

Barns rettigheter i møte med forvaltningen – hvordan sikre barns behov?
Redd Barna og advokatfirmaet Wiersholm lanserer rapporten Ivaretakelse av barns rettigheter i forvaltningen av økonomiske stønadsordninger, om hva som må gjøres for at velferdstjenester som NAV har gode rutiner og systemer for å sikre barns behov og beste.

 • Wiersholm advokatfirma presenterer funn fra rapporten
 • Julia Köhler-Olsen, professor i rettsvitenskap ved OsloMet
 • Erlend Methi, advokat i Wiersholm
 • Cecilie Langaker Willumsen, leder ved NAV Hundvåg og Storhaug
 • Samtale ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna

Barnetrygden på 10 minutter:

 • Hans Olav Lahlum, forfatter og historiker

Å bekjempe familiefattigdom er et politisk ansvar – hva bør myndighetene gjøre?
Ulike regjeringer har kommet med handlingsplaner og strategier for å redusere familiefattigdom, men allikevel har man ikke lykkes med å snu denne utviklingen. Hvilke tiltak, prioriteringer og strategier bør myndighetene komme med skal man skal lykkes med å sikre at alle barn får tilfredsstillende levekår?

 • Samtale med ungdomspartier om hva som er de viktigste utfordringene i dag og hvilke grep myndighetene må ta for å redusere familiefattigdom: (flere navn kommer)
  • Eirin Helgesen, nestleder i SU
  • Håvard Clementz, sentralstyre Unge Høyre
 • Samtale med politikere og tidligere barneministre: Hva har blitt gjort tidligere, hva skulle dere ønske at ble gjort, og hva bør gjøres nå frem mot 2030? (flere navn kommer)
  • Solveig Horne, Fremskrittspartiet
  •  Karita Bekkemellem, Arbeiderpartiet
  • Bjørnar Moxnes, Rødt
 • Kommentarer fra tankesmien Civita og Agenda:
  • Mathilde Fasting, Civita 
  • Trine Østereng, Agenda
 • Samtalene ledes av Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram

//

Hva betyr det for barn å vokse opp i fattigdom? Hvordan er det å kjenne på skam, bekymring, ensomhet og manglende tro på framtida? Hva er konsekvensene for barna og foreldrene, og for samfunnet?Og hvorfor klarer vi ikke stoppe og reversere fattigdommen? Hvorfor lever nå mer enn hvert tiende barn i Norge i familier med vedvarende lavinntekt?115 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge, og tallene har økt drastisk de siste 20 årene.

På Redd Barnas barnerettighetsseminar Stay barnetrygda! vil vi diskutere disse spørsmålene. Du møter psykologer, forfattere, jurister, økonomer, politikere og flere andre. Du får presentert forskning og fakta om familiefattigdommen i Norge, og du får høre personlige historier om å vokse opp med dårlig råd i et av verdens rikeste land. Tittelen på seminaret Stay barnetrygda! viser til Redd Barnas krav om at barnetrygden må styrkes.

//

Redd Barna har nå lansert en ny underskriftskampanje med krav om at barnetrygden må økes for alle barn. I dag kuttes barnetrygden med 600 kroner i måneden når barnet fyller 6 år. Det betyr at foreldre får utbetalt 7500kr mindre i året. Barnefamilier har fått svekket kjøpekraft sammenlignet med resten av befolkningen, og lavinntektsandelen øker blant barn i skolealder. Redd Barna krever nå at barnetrygden økes, også for barna mellom 6 – 18 år. Du får høre mer om kravet og kampanjen på seminaret.

//

Har du spørsmål om seminaret eller ønsker å komme i kontakt? Send en epost til Marianne Skogen, Redd Barna kampanjerådgiver, [email protected]