Redd Barna og Likestillingssenteret forsker på overgrep mot unge skeive

Likestillingssenteret og Redd Barna søker unge skeive som har opplevd vold eller overgrep som barn og ungdom til ny forskning.  

Redd Barna pride-logo

I prosjektet «Dobbelt tabu: Erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet», vil forskerne og Redd Barna hente inn skeives egne erfaringer for å bedre kunne forebygge og stoppe vold og overgrep.  

– I Redd Barnas arbeid med å bekjempe vold og seksuelle overgrep har vi fått høre flere eksempler på barn og unge som har opplevd vold eller overgrep både i familien, fra jevnaldrende og fra andre på grunn av at de bryter med normer for kjønn og seksualitet, forteller spesialrådgiver på vold og overgrep i Redd Barna, Silje Vold. 

Vi søker skeive unge voksne fra hele landet, med ulike funksjonsvariasjoner, og etniske og religiøse bakgrunner

Silje Mathisen, Likestillingssenteret

– Dette bekreftes av tidligere forskning som viser at nettopp skeive barn og unge er mer utsatt for vold og overgrep. Med denne undersøkelsen ønsker Likestillingssenteret og Redd Barna å bidra til økt kunnskap om dette i Norge. Noe av hensikten med undersøkelsen er også å komme fram til tiltak for å sikre god oppfølging i møte med hjelpetjenestene, fortsetter Vold. 

Etterlyser erfaringer 

Redd Barna og Likestillingssenteret søker derfor nå etter erfaringer fra 18-30-åringer som bryter med normer for kjønn og/eller seksualitet, og som har opplevd vold eller overgrep som barn eller ungdom. De som er interessert i å dele sin historie, vil bli invitert til et uformelt intervju i en trygg setting.  Deltakere i studien loves full anonymitet. 

– Vi søker skeive unge voksne fra hele landet, med ulike funksjonsvariasjoner, og etniske og religiøse bakgrunner, sier Silje Mathisen ved Likestillingssenteret.  

– Vi er også opptatt av å høre om et mangfold av erfaringer; uansett hvor stort eller lite det du har opplevd er, om det er fra familie, venner, andre skeive, eller helt ukjente – vil vi høre om det!

Nok-sentrene – landets sentre mot incest og seksuelle overgrep, er en viktig samarbeidspartner i denne sammenhengen.

– Sentrene vil bidra til å sikre at deltakerne i studien får muligheten til å få hjelp til å bearbeide sine erfaringer i etterkant av intervjuet, avslutter Silje Vold fra Redd Barna. 

Vil du delta i prosjektet?

Ønsker du å vite mer om prosjektet, eller er du interessert i å melde deg som informant i studien? Last ned informasjonsskriv om prosjektet her.

Kontakt prosjektleder Silje Mathisen ved Likestillingssenteret, på e-post: [email protected]