Barns rettigheter

Barnekonvensjonen er barnas lov. Den er verktøyet vi i Redd Barna bygger alt arbeidet vårt på. Der står alle barns rettigheter samlet.

 • Redd Barna bygger alt arbeidet vårt på Barnekonvensjonen.

  Bli kjent med Barnekonvensjonen

  Barnekonvensjonen er Redd Barnas viktigste arbeidsverktøy. Den sikrer rettigheter til hvert enkelt barn.

  Les mer
 • Her kan du lese om hvordan vi bruker Barnekonvensjonen som arbeidsredskap.

  Slik jobber vi med Barnekonvensjonen

  Vi i Redd Barna har utnevnt oss selv til voktere av barns rettigheter.

  Les mer
 • Redd Barna er pådriver for at norske myndigheter skal oppfylle barnas rettigheter.

  Rettighetsarbeidet i Norge

  Redd Barna er pådriver for at norske myndigheter oppfyller rettighetene som Barnekonvensjonen gir barna.

  Les mer
 • Her kan du lese om barns menneskerettigheter.

  Menneskerettigheter

  Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Det betyr at alle nasjonale og internasjonale lover skal beskytte barn på lik linje med voksne.

  Les mer
 • Her kan du lese barnekonvensjonen i en lettforståelig kortversjon.

  Barnekonvensjonen i kortversjon

  Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen.

  Les mer
 • Her kan du lese Barnekonvensjonen i fulltekst.

  Barnekonvensjonen i fulltekst

  Her kan du lese hele Barnekonvensjonen ord for ord.

  Les mer
 • Rettighetsslottet

  Lær om barns rettigheter gjennom filmer fra forskjellige land og morsomme tegninger.

  Les mer