Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

 

Anbudsdokumenter/Call for tender  

Impact Evaluation of Save the Children Policy Reports

The purpose of this evaluation is to improve the development and use of reports by Save the Children in leveraging policy change for children.

Timeline

The evaluation is estimated to take about 20 working days. A final timeline will be determined together with the consultant and country offices.

How to apply

Consultancy firms, academic research institutions, universities etc. are welcome to submit their Expression of Interest within November 25th 2014 with the following information:

  • A brief technical proposal with proposed methods for responding to the TOR
  • CV of the lead consultant(s)
  • Proposed budget and timeline

Please send the Expression of Interest no later than November 25th 2014 to: Director of International Advocacy at Save the Children Norway: monica.sydgard@reddbarna.no

Terms of Reference >