Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

 

Anbudsdokumenter/Call for tender  

Call for Expression of Interest

Program review and documentation of evidences of Save the Children Norway in Russia programme

See Call for Expression of Interest

Purpose
To address program effectiveness, explore success stories, areas of improvement and partnership aspects for future programming and partnership. Secondly, to document key/significant lessons learned, key results, evidences occurred as a result of the partnership.

Timeline
The expected duration of the assignment is 21 – 25 working days during the first six months of 2015. The assignment includes both country travels (to Russia) as well as report writing

How to apply

  • Expression of interest explaining why you are the potential candidate for the assignment (not more than two pages) and specifying timeline of availability.
  • Budget (specifying the daily rate)
  • CV (max 5 pages)

The submission date for the expression of interest, budget and resume to Linda Bukåsen and Channe Addisu Gebre by 30th January 2015