Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Anbudsdokumenter/Call for tender  


Evaluation of Save the Children Norway’s Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation work from 2010-2015

Save the Children Norway (SCN) calls for researchers or consultants to lead an evaluation of SCN’s Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) work from 2010-2015. We invite relevant institutions/consultants to respond with an Expression of Interest by 20 November 2015.

The main purpose of the evaluation is to evaluate Save the Children Norway’s DRR and CCA programmes implemented in 2010-2015, identify good practices and provide feasible recommendations.

The specific objective is to document and analyse what has been achieved in the field of DRR/CCA (programming and advocacy) by focusing the three OECD criteria for evaluating development assistance – effectiveness, sustainability and impact. A key question is to assess the totality of SCN’s DRR/CCA portfolio. Considering the size of the portfolio, discuss and analyse the added value, pros and cons of geographic concentration vs. fragmentation.

Both individual researchers/consultants and established teams are welcome to apply. Several institutions/consultancies might cooperate, but we will require one contracting party.

Please send the EOI by email to Jenny Linge Valberg, Evaluation Advisor, SCN and Marit Flood Aakvaag, DRR/CCA Advisor, SCN.

Terms of reference >

Call for expression of interest >