Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Anbudsdokumenter/Call for tender  


Conducting a Child Rights Situation Analysis (CRSA) for Save the Children´s domestic program 

Purpose

A Child Rights Situation Analysis (CRSA) is an in-depth description of the extent to which children’s rights are being enjoyed and an analysis of the obstacles to, and enablers of, their realization. The CRSA uses a framework in which children’s lives and prospects are considered through the lens of their human rights. The reporting clusters of the UNCRC form a suitable framework for the CRSA and can be mapped to Save the Children’s global priority areas.

The main purpose of the CRSA is to inform the revising of the strategic plan for SC Norway 2016-18 building upon the existing Four year plan of the Domestic Programme. Special emphasis in this CRSA should be on identifying gaps that exists in Norway’s implementation and fulfilment of the CRC (and optional protocols) and gaps in the advocacy work and services offered by Norwegian civil society organisations.

Please see complete ToR for further details on objectives and deliverables >

Interested candidates should submit an Expression of Interest by 1st September 2015 containing:

  • A brief technical proposal with proposed methods for responding to the TOR (max 3-5 pages)
  • CV of the lead consultant(s)
  • Proposed budget and timeline
Submission to:

Elisabeth Eggen, Senior Advisor Strategy and Analysis
Thale Skybak, Head of Child Rights Section Domestic Program