Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 120 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Generelt

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandringsbakgrunn om å søke stillinger i Redd Barna.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Anbudsdokumenter/Call for tender  

Call for tenders: Evaluation of Save the Children Norway’s “More Educated Girls – Reducing Teenage Pregnancies in Malawi”-project from 2014-2015.

Save the Children Norway (SCN) calls for researchers or consultants to lead an evaluation of SCN’s “More Educated Girls- Reducing Teenage Pregnancies in Malawi”-project from 2014-15. We invite relevant institutions/consultants to respond with an Expression of Interest by 29 January 2016. Please send the EOI by e-mail to Veslemøy Ask, SCN 

Read more here on how to apply >