EN GOD NABO

Alle trenger gode naboer, særlig hvis man flytter til et nytt land. Som En god nabo kan du bidra til å gjøre overgang til det norske samfunnet lettere for nylig bosatte flyktning­familier

Vi trenger flere gode naboer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Man må ha fylt 18 år for å bli frivillig.
Hva inne­bærer det å være en god nabo?

Som En god nabo får du muligheten til å bli kjent med en nylig bosatt flyktningfamilie i din kommune. Sammen finner man på hyggelige aktiviteter som å gå på tur, dra til lekeplassen i nabolaget, lage mat, besøke biblioteket, bowle etc. Barna vil få kjennskap til ulike aktiviteter, samt mulighet til å delta i organisert fritidstilbud i nærmiljøet.

Fritidsaktiviteter er arenaer hvor nyankomne barn kan få seg venner, lære seg norsk og oppleve mestring. Kanskje barna har lyst til å starte på fotball, turn eller håndball? Da er det fint med frivillige som kan kartlegge fritidstilbud i nærmiljøet og støtte familien i oppstartsfasen (følge til og fra aktiviteten inntil gode rutiner er etablert, forklare betydningen av dugnad etc.).

Som frivillig jobber man i team på 2-4 frivillige per familie, eventuelt bidrar man som en hel familie. De frivillige tilbringer 2-3 timer med familien annenhver uke, eller mer hvis de ønsker det. Som frivillig i En god nabo kommer man tett på en familie som er helt ny i landet, man utvikler vennskap og lærer å kjenne en ny kultur.

SPILL AV

En god nabo

Se informasjonsfilm her.

SPILL AV