Lønnsgiver

Som Redd Barna-lønnsgiver blir ansatte i din virksomhet en viktig del av livet til mange barn. Sammen er dere med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.

LØNNSGIVERE BEDRER BARNS LIV – HVER DAG!

Gjennom lønnsgiv kan ansatte gi et fast månedlig beløp til Redd Barna direkte trukket fra lønnen. Enkelte bedrifter velger å matche beløpet til de ansatte og forsterker dermed den felles innsatsen.

Jeg har lyst til å hjelpe, og dette er en utrolig enkel måte å gjøre det på.  
-Jørgen, IT-direktør i BDO og lønnsgiver til Redd Barna

De ansatte kan enten støtte Redd Barnas arbeid for utdanning eller vårt katastrofearbeid og får jevnlig rapportering på hvordan pengene brukes for å sikre barn en bedre framtid.

Utdanning gir håp

Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Når du er Redd Barna-lønnsgiveri Redd Barna gir du barn som Bandu, Nzele og Ahadi utdanning.

Sammen redder vi liv

Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. Som katastrofehjelper sørger du for at barn raskt får tilgang på beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.

Slik starter du lønnsgiv på din arbeidsplass

Å starte lønnsgiv på din arbeidsplass er slett ikke vanskelig. Redd Barna har gode påmeldings-systemer som er er lett å bruke. Slik kan du sette i gang lønnsgiv og spre det til kollegaer:

1: Introduser lønnsgiv

Vis

1: Introduser lønnsgiv

Fortell arbeidsgiver at de bør tilby Redd Barna lønnsgiv til de ansatte. Det er enkelt å sette i gang. Redd Barna oppretter en egen påmeldingsside for din bedrift hvor ansatte enkelt kan melde seg som lønnsgiver. Den ansatte bestemmer selv hvor mye som skal trekkes av lønnen hver måned.

2: Spre ordet

Vis

2: Spre ordet

Bidra til å engasjere flere kollegaer ved å legge ut informasjon på intranett, informere nyansatte eller ta initiativ til interne konkurranser, som for eksempel "hvilket team/kontor klarer å rekruttere flest lønnsgivere blant sine ansatte løpet av en bestemt måned".

3: Følg opp bidragene

Vis

3: Følg opp bidragene

Som lønnsgiver vet du at din støtte kommer frem. Du får tilsendt nyhetsbrev per e-post hvor du kan følge barna og prosjektet tett. I tillegg får du skattefradrag på årlige bidrag på mellom 500 - 16 800 kroner.

Start i dag

Vis

Start i dag

Dersom din bedrift ønsker å starte Redd Barna-lønnsgiv, ta kontakt på bedrift@reddbarna.no eller ring 22 99 09 00.

Pengene når frem

Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen - Trygghet for ditt bidrag

Redd Barna er medlem av Innsamlingskontrollen. Slik bruker Redd Barna pengene:

86,4% går til Redd Barnas arbeid for barn

13,6% går til administrasjon og til å skaffe inntekter

Slik bruker vi våre penger

Fordelt på tema

Fordelt på områder