Redd Barna-rapport: Palestinske barn mishandles i israelsk varetekt

Palestinske barn utsettes for vold og omfattende rettighetsbrudd under pågripelser og opphold i israelsk varetekt, viser ny rapport. – I enkelte tilfeller har hunder blitt sluppet løs på barn, sier Redd Barnas generalsekretær.

Palestiske barn utsettes for grove rettighetsbrudd i israelsk varetekt, ifølge en ny Redd Barna-rapport
Palestiske barn utsettes for grove rettighetsbrudd i israelsk varetekt, ifølge en ny Redd Barna-rapport.
Illustrasjon fra rapporten “Defenceless”

Bruk av vold, brutale avhørsmetoder og sjokkarrestasjoner er metoder som tas i bruk når palestinske barn blir satt i israelsk varetekt, ifølge en ny Redd Barna-rapport.

Funnene i rapporten er basert på spørreundersøkelser og intervjuer med 470 palestinske barn fra ulike deler av Vestbredden, som alle ble pågrepet eller satt i israelsk varetekt da de var mellom 10 og 17 år gamle.

Ifølge rapporten skal rundt halvparten av barna ha opplevd å bli pågrepet i hjemmene sine om natten, og svært mange av dem skal ha fått hendene stripset bak på ryggen og blitt iført bind for øynene.

Fysisk og psykisk vold

– Disse barna utsettes for grove rettighetsbrudd. Hele 81 prosent sier de har blitt utsatt for fysisk vold, og nær halvparten av barna har blitt nektet advokathjelp eller familiebesøk i fengsel. I flere tilfeller har barn blitt fortalt at familiene deres har forlatt dem for å bryte de ned psykisk, og mange av barna har også blitt utsatt for trusler under avhør om at familien deres vil bli skadet dersom de ikke kommer med tilståelser, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

I rapporten vises det til at Israel er den eneste staten i verden som rettsforfølger barn i militærdomstoler, og det er anslått at om lag 10.000 palestinske barn fra Vestbredden har blitt pågrepet og satt i israelsk varetekt siden 2000, ifølge Defence for Children International Palestine.

Årlig blir mellom 500 og 700 palestinske barn pågrepet og rettsforfulgt i israelske militærdomstoler, ifølge tall fra det israelske fengselsvesenet. Den vanligste anklagen barna står tiltalt for er steinkasting.

– Det er spesielt bekymringsfullt at så mange barn har blitt varetektsfengslet når vi ser hvordan barna blir behandlet, sier Lange.

Sliter med skadevirkninger

Flere av barna som har deltatt i Redd Barnas undersøkelse sier de sliter med ulike helseplager i tiden etter løslatelse fra varetekt.

Ifølge rapporten har flere barn blitt påført psykiske arr i form av angst, depresjon og søvnvansker, som følge av arrestasjonene. Flere opplever også fysiske skadevirkninger i form av utmattelse, smerter i kroppen og i noen tilfeller pustevansker.

Så mange som halvparten av barna sier at de sliter med å vende tilbake til et normalt liv.

– Nå er det avgjørende at israelske myndigheter gjør slutt på denne formen for varetektsfengsling av barn, og sørger for at mishandlingen stoppes umiddelbart. Som leder av giverlandsgruppa for Palestina har også Norge et ansvar for å ta opp praksisen med israelske myndigheter. Det er dessuten viktig å styrke arbeidet med å følge opp barn som har blitt løslatt. Her har palestinske myndigheter et viktig ansvar, sier Lange.