Skole

Undervisningsmateriell på samiske språk

Her finner du en oversikt over undervisningsmateriell Redd Barna tilbyr på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk til skole, barnehage og foreldre.

Undervisningsmateriell til barnehage

Plakat med barns rettigheter til Rettighetsslottet

Plakat med barns rettigheter

For barnehage.
A1-plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgte rettigheter fra FNs barnekonvensjon.
Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og 10 utenlandske språk.

Forside til undervisningsmateriellet Kroppen min eier jeg til barnehagen

Kroppen min eier jeg – i barnehagen

For barnehage.
Veiledningshefte og samtaleopplegg tilknyttet animasjonsserien med samme navn laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film. Opplegget består av 4 animasjonsfilmer, forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.
Veiledningsheftet er tilgjengelig for nedlasting på bokmål og nordsamisk.
Filmene er tilgjengelig på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Undervisningsmateriell til 1.-10. trinn

Plakat med barns rettigheter til Rettighetsslottet

Plakat med barns rettigheter

For 1.-4. trinn.
A1-plakat med en flott illustrasjon av Rettighetsslottet og utvalgte rettigheter fra FNs barnekonvensjon.
Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og 10 utenlandske språk.

forsiden til undervisningsmateriellet kroppen min eier jeg til 1.-4. trinn

Kroppen min eier jeg – 1.-4. trinn

For 1.-4.trinn.
Veiledningshefte og samtaleopplegg tilknyttet animasjonsserien med samme navn laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film. Opplegget består av 4 animasjonsfilmer, forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.
Veiledningsheftet er tilgjengelig for nedlasting på bokmål, engelsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
Filmene er tilgjengelig på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Illustrasjon av en dame som har sølt og ser sint ut og en gutt som står ved siden av og ser redd på henne.

Voksne skal aldri slå

For 1.-4. trinn
Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg tilknyttet Voksne skal aldri slå, en animasjonsfilm om å bli utsatt for fysisk vold laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film.
Veiledningsheftet er tilgjengelig for nedlasting på bokmål, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
Filmen er tilgjengelig på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

plakat om elevers rett til et trygt skolemiljø

Plakat om trygt skolemiljø

For 1.-7. trinn
Plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet. Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

plakat med nettvettregler

Plakat med nettvettregler

For 1.-7. trinn.
A3-plakat til klasserommet med nettvettregler.
Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?

samiske kofter illustrert og jente med gul fleece
Foto: Nordic Screens

For 5.-7. trinn.
Film og tilhørende undervisningsopplegg om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag og hvorfor akkurat 6. februar ble en viktig dato i arbeidet for urfolks rettigheter i Norge.
Film og undervisningsopplegg er tilgjengelig på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Det magiske klasserommet ikke-diskriminering

Tegning av fire ungdommer i samiske tradisjonsdrakter

For 5.-10. trinn
Et interaktivt undervisningsmateriell om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål og hvordan barn i hele verden i dag blir utsatt for diskriminering på skolen, på nett og på fritida, og hva barn kan gjøre for å bekjempe diskriminering. Nå er filmene om FNs barnekonvensjon i verden og samiske språk tilgjengelig på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Hele materialet vil bli oversatt til de tre samiske språkene i løpet av 2021.

Det magiske klasserommet flyktninger

Tegning av en jordklode

For 5.-10. trinn
Et interaktivt undervisningsmateriell om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål og hvordan barn i verden i dag må flykte på grunn av krig, konflikt, klimaendringer og fattigdom. Filmene er tekstet på nordsamisk.

10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Plakater tilknyttet undervisningsmateriell om vold og overgrep

Plakat

A3-plakat med 10 ønsker
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk og nordsamisk

Snakkebobler

Sett med 10 «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk

Materiell til foreldre

foreldretips om vennskap flyer

5 foreldretips om vennskap

For foreldre i barnehage og skole
Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.
Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, nordsamisk og engelsk.

Forside til foreldretips om inkludering

5 foreldretips for å inkludere alle barn på fritiden

For foreldre i barnehage og skole
Liten folder med fem foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til å inkludere barn og unge på fritiden.
Tilgjengelig for nedlasting på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

bilde av heftet 5 foreldretips om kropp og grenser

Flyer med 5 foreldretips

For foreldre.
Liten flyer med 5 tips om hvordan foreldre kan snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.
Tilgjengelig for nedlasting og bestilling på bokmål og nordsamisk.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]