Plakat: Snakkebobler med ønsker fra barn

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Barnehage
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • 8. – 10. trinn

For barnehage og 1.-10. trinn

Plakater med 10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Ett ønske per plakat.

Nullstill

Alt er gratis 🥰