Opplæringsfilm: Hva er grooming?

  • Nettvett
  • Vold og seksuelle overgrep
  • Til foresatte/voksne
  • Video

For voksne som jobber med barn

Hva er grooming? Hvordan blir barn bearbeidet og manipulert inn i en overgrepsrelasjon. Hva kan gjøre barn ekstra sårbare for utnytting på nett, og hva kan voksne gjøre?

Du kan se filmen med tegnspråktolk her.

Åpne lenken