Opplæringsfilm: Fakta om vold og overgrep mot barn

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Video

For voksne som jobber med barn.

Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvor mange barn i Norge opplever dette, og hvilke konsekvenser får det? Hva trenger barn fra voksne for å tørre å si i fra? Du får også vite mer om Redd Barnas undervisningsmateriell for barn om vold og seksuelle overgrep.

Du kan se filmen med tegnspråktolk her.

Åpne lenken