Opplæringsfilm: Hva er overgrep på nett, og hva gjør man ved bekymring?

  • Nettvett
  • Vold og seksuelle overgrep
  • Video

For voksne som jobber med barn.

Her forklarer politiet. Hvordan blir internett en risikoarena? Hva de vet om omfanget av overgrep mot barn på nett? Hva er politiets råd til foreldre og voksne som jobber med barn?

Du kan se filmen med tegnspråktolk her.

Åpne lenken