Film: Samtykke 5. – 7. trinn

  • Vold og seksuelle overgrep
  • 5. – 7. trinn
  • Video

For 5.-7. trinn

Tegnefilm som forklarer barn på mellomtrinnet om hva samtykke er, og at du har rett til å bestemme over din kropp.

Åpne lenken