Beredskapsplan for skole

  • Vold og seksuelle overgrep
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • 8. – 10. trinn
  • 11. – 13. trinn
  • Til foresatte/voksne

Forslag til beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn.

En klar plan med tydelige rutiner gir ansatte, foreldre og barn trygghet.  En god beredskapsplan gjør det klart:

  • Hvilke plikter skolen og de ansatte har knyttet til avdekking av vold og seksuelle overgrep, og ansvars- og rollefordeling
  • Hvem som skal kontaktes for å søke råd eller melde bekymring
  • Hvordan møte og følge opp barn der man er bekymret eller som forteller om vold eller overgrep
Nullstill

Alt er gratis 🥰