ALLE ELEVER HAR RETT TIL
ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Visste du at du har rett til å ha det bra på skolen? Du skal ha det fint på skolen, og føle deg trygg både i klassen din, ute i friminuttene og på skoleveien.

Du kan selv gjøre en forskjell og ta ansvar for at du og dine medelever har det bra! Voksne skal følge med og passe på at dere har det fint sammen.

INFORMASJON PÅ FLERE SPRÅK

Arabisk | Bokmål | Dari | Engelsk | Kurmandji | Litauisk | Lulesamisk | Nordsamisk | Nynorsk | Pashto | Polsk | Russisk | Somali | Sorani | Sørsamisk | Thai | Tigrinja | Tyrkisk | Urdu

Hvis du selv ikke føler deg trygg på skolen og blir utsatt for at noen plager eller mobber deg, er det viktig at du sier ifra til en voksen du stoler på.

 

I Norge har vi en egen lov for skoleelever. Det betyr at det som står i denne loven også gjelder deg! Det er viktig at du vet hva som står her for at du skal vite hva du har rett til.

 

I denne loven står det at:

 • Du har rett til å ha det bra og føle deg trygg i klassen din og på skolen.

 • Du har rett til å si ifra og bli hørt. Når du forteller til voksne at du eller en venn ikke har det bra på skolen, har skolen ansvar for at du eller din venn får det bra igjen!

 • Alle voksne på skolen skal hjelpe til så dere elever har det fint sammen. De skal si tydelig ifra at det ikke er greit å plage eller mobbe hverandre.  

 

Du har det bra!

Du har venner.

Du har noen å snakke med og stole på.

Du kan være deg selv, og du føler deg trygg på skolen og i klassen.

 

Hva kan du gjøre nå?

 • Ta med andre på leken og pass på at alle har det bra!

 • Si stopp til mobbing og si ifra til en voksen hvis du ser en elev som ikke har det bra.

Du har det sånn passe.

Du begynner å føle deg utenfor på skolen.

Du begynner å føle deg mindre trygg i klassen din.

Du begynner å bli plaget av andre og kan ikke være deg selv lenger.

 

Hva kan du gjøre nå?

 • Fortell en voksen som du stoler på, om hvordan du har det! Det kan for eksempel være en lærer, helsesykepleier, rektor eller foreldrene dine.

 • Voksne skal hjelpe deg så du får det bra og føler deg trygg i klassen igjen. 

 • Hvis du har opplevd mobbing eller vonde ting på nett og mobil, er det like viktig å si ifra til voksne så de kan hjelpe deg. 

 

Du har det dårlig på skolen.

Du har det ikke bra på skolen.

Du føler deg ensom eller utestengt, og du føler deg ikke trygg i klassen.

Du blir plaget og mobbet av en eller flere elever eller av en voksen på skolen.

 

Hva kan du gjøre nå?

 • Fortell om hvordan du har det, til foreldrene dine eller en annen voksen som du stoler på. Be om hjelp til å si ifra til læreren din og rektor.

 • Dere kan be om et møte med skolen for å melde ifra muntlig, eller dere kan melde ifra skriftlig. Bruk gjerne denne malen til å fylle ut

 • Skolen skal lage en aktivitetsplan for hva skolen skal gjøre for at du skal få det bra igjen!

 • Hvis dette ikke hjelper, kan dere sende klage til fylkesmannen. Fylkesmannen er den som personen skal passe på at skolene i fylket følger lover og regler.

 • Her finner du skjema til Fylkesmannen, som du kan bruke.
Hva skal aktivitetsplanen inneholde?

Aktivitetsplanen skal gi en oversikt over hva skolen har planlagt å gjøre for at du skal få det bra igjen på skolen. Det skal stå hvordan de voksne skal jobbe i klassen, i friminuttene og ellers på skolen, for at alle barna på skolen skal få det fint sammen.

Du skal få være med og bestemme planen.Hva er Fylkesmannen?

Hvis ikke skolens plan for at du skal få det bedre hjelper og du fortsatt ikke har det bra på skolen, bør du få hjelp av foreldrene dine eller en annen voksen du stoler på, til å sende klage til Fylkesmannen.

Fylkesmannen er en person i regionen der du bor, som har ansvar for å passe på at skolene følger de lover og regler som gjelder.Mobbeombudet kan hjelpe deg

Visste du at du har et mobbeombud som du kan kontakte, og som kan hjelpe deg? Mobbeombudet kan gi deg og foreldrene dine veiledning om hvordan dere kan gå fram hvis du ikke har det bra på skolen. Finn kontaktinformasjon til ditt mobbeombud på elevombudene.no.

Trenger du noen å snakke med?

På disse hjelpetjenestene kan du snakke/chatte anonymt med en voksen for å få hjelp og veiledning:

Kors på halsen

 • Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Dette er helt anonymt, trygt og gratis.

 • Kors på halsen svarer på telefon, chat og mail mandag til fredag mellom klokka 14.00-22.00. Telefonnummeret deres er 800 333 21. Du kan chatte og sende mail anonymt på nettsiden deres. Du kan også snakke med andre på din egen alder på forumet.

SnakkOmMobbing.no

 • På SnakkOmMobbing.no kan du chatte direkte med en voksen fagperson – helt anonymt og helt gratis. Chatten er for alle barn og unge som er berørt av mobbing – uansett om du er utsatt for mobbing selv, «bare» er tilskuer, eller mobber selv.

 • Chatten har åpent søndag til torsdag fra kl 15:00 – 21:00. Du kan imidlertid alltid kontakte dem på e-post på post@snakkommobbing.no.

Redd Barna har laget en plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet. Plakaten kan bestilles i trykket versjon på bokmål, nynorsk og de tre samiske språkene.

Bestill plakater

Denne plakaten har vi også fått oversatt til mange andre språk, som dere kan laste ned øverst på denne siden. Informasjonen på denne nettsiden kan være fin å tilgjengeliggjøre for foreldre også.