Tema

Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

Undervisning i barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

Redd Barna har to digitale undervisningsressurser om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål for to ulike målgrupper. Rettighetsslottet er for de eldste barna i barnehagen og for elever på 1.–4. trinn, og Det magiske klasserommet er for 5.–10. trinn. Her kan du lese mer om de to undervisningsressursene, og bestille relevante produkter.

Rettighetsslottet

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning.

Om Rettighetsslottet:

Tema: Barns rettigheter og bærekraftig utvikling

For: Barnehage og 1.-4. trinn

Hva: Interaktivt undervisningsmateriell med filmer, sanger, spill og quiz. Tilhørende veileder, sanghefte og plakat.

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk og musikk

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring

Språk: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk

Tilgjengelighet: Rettighetsslottet er universelt utformet, alle filmer er synstolket og de fleste filmene er tegnspråktolket.

Bestill materiell til Rettighetsslottet:

Det magiske klasserommet

Nettsidene til Det magiske klasserommet er under teknisk utvikling. De samiske versjonene blir snart tilgjengelige igjen. Meld i fra til [email protected] ved feil.

Det magiske klasserommet er et interaktivt undervisningsmateriell for 5.–10. trinn om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og diskriminering.

Det magiske klasserommet er delt opp i fem ulike temarom: Klima, ikke-diskriminering, flyktninger, fattig/rik og fred. Hvert temarom har sin egen lærerveiledning som inneholder forslag på undervisningsopplegg og elevoppgaver.

Om Det magiske klasserommet:

Tema: Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

Undertema: Klima, ikke-diskriminering, flyktninger, fattig/rik og fred

For: 5.-10. trinn

Hva: Interaktivt undervisningsmateriell med filmer, spill, quiz og bildeserier. Tilhørende lærerveiledninger.

Fag: KRLE, samfunnsfag og naturfag

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring

Språk: Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk*

Tilgjengelighet: Det magiske klasserommet er universelt utformet og de fleste filmene er synstolket og tegnspråktolket.

Bestill lærerveiledningene til Det magiske klasserommet, for å lese mer om innholdet i den digitale ressursen og for å få tips til hvordan du kan bruke Det magiske klasserommet med dine elever.

Bestill materiell til Det magiske klasserommet:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.