Det magiske klasserommet: Fattig/rik

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • 5. – 7. trinn
  • 8. – 10. trinn

For 5.-10. trinn.

Lærerveiledning tilknyttet det interaktive undervisningsmateriellet Det magiske klasserommet om Fattig/rik.

Gå til Det magiske klasserommet her. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰