Sterkere sammen

  • Nettvett
  • 8. – 10. trinn

For 8.–10. trinn.
En undervisningsressurs for å forebygge seksuelle krenkelser blant ungdom. Undervisningsressursen inneholder øvelser til bruk i klasserommet for at elevene skal lære gjenkjenne ulike former for seksuelle krenkelser, og bli bevisste på hvordan de kan være støttespillere og reagere når er vitne til seksuelle krenkelser.

Nullstill

Alt er gratis 🥰