Opplæringsfilm: Mobbing

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Til foresatte/voksne
  • Video

For voksne som jobber med barn

Opplæringsfilm med tips til hvordan skoler kan skape et trygt og godt klassemiljø. Filmen baserer seg på hva elever opplever fører til et positivt og trygt skolemiljø, og hva som påvirker klassemiljøet negativt. Filmen avsluttes med fire nøkler på hva som er viktig i det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø, og forebygge mobbing.

Åpne lenken