Opplæringsfilm: Hva gjør du hvis du er bekymret for et barn?

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Video

For voksne som jobber med barn

Helsesykepleier Elin og barnevernspedagog Usman deler erfaringer. Hva er viktig å være bevisst på i møte med et barn som ikke har det bra? Hvordan håndtere egne følelser og usikkerhet slik at det ikke står i veien for å hjelpe barnet? Hvem kan man spørre om råd?

Du kan se filmen med tegnspråktolk her.

Åpne lenken