Undervisningsopplegg om religionsfrihet

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • 5. – 7. trinn

For 5.-7. trinn

Undervisningsopplegget tilknyttet dokumentarserien Selma og jakten på den perfekte tro på NRK. I undervisningsopplegget legges det opp til å jobbe med temaer som religionsfrihet, forståelse og respekt for ulike religioner og livssyn, forebygging av fordommer og diskriminering, og andre problemstillinger knyttet til tro og tvil. I serien produsert av NRK Super, møter programleder Selma barn og unge med ulik tro og livssyn som setter henne inn i hva som kan være fint og hva som kan være vanskelig ved å tilhøre eller ikke tilhøre en religion eller et livssyn.

Du kan se Selma og jakten på den perfekte tro på NRK her. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰