Informasjonsbrev til foresatte om undervisning om fysisk vold 1-4

  • Vold og seksuelle overgrep
  • 1. – 4. trinn
  • Til foresatte/voksne

For lærere og foresatte på 1.-4. trinn

Forslag til informasjonsbrev som sendes ut til foresatte i forbindelse med gjennomføring av Undervisning om fysisk vold på 1.-4. trinn. Hører til «Undervisningsopplegg om fysisk vold for 1.-4. trinn».

Nullstill

Alt er gratis 🥰