Rettighetsslottet er et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter.
Materiellet er gratis, og er laget for de eldste barna i barnehagen, og for elever i småskolen.

I Rettighetsslottet lærer du om barns rettigheter via tegninger, sanger, filmer og bilder. I tillegg til det digitale materiellet, består Rettighetsslottet av en plakat (bokmål / nynorsk), en CD, et sanghefte, en lærerveileder og flere undervisningsopplegg. Dette kan du bestille gratis her >

NYHET: I løpet av mars 2015 vil vi legge inn fire nye sanger i Rettighetsslottet. Linn Skåber, Knut Reiersrud, Jon Niklas Rønning, og Tuva Syvertsen synger om rett til beskyttelse mot misbruk, rett til å bli hørt, til å være deg selv og rett til liv og utvikling.