Informasjonsbrev til foresatte om Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep 5-7

  • Vold og seksuelle overgrep
  • 5. – 7. trinn
  • Til foresatte/voksne

For lærere og foresatte på 5.-7. trinn.

Forslag til informasjonsbrev som sendes ut til foresatte i forbindelse med gjennomføring av Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep på 5.-7. trinn. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰